Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Περιβάλλον

ΥΠΕΝ: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έργα διαχείρισης λυμάτων σε 14 οικισμούς

«Ολοκληρώσαμε τον σχεδιασμό και την εφαρμογή για πρώτη φορά ενός καινοτόμου, άρτιου επιστημονικά και αντικειμενικού εργαλείου για την κατάταξη των οικισμών της πατρίδας μας με βάση τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα λύματα», δήλωσε ο Σ.Φάμελλος

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) αντικαθιστά το ΙΓΜΕ

Την ίδρυση νέας γεωλογικής Αρχής (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ΕΑΓΜΕ), η οποία αναλαμβάνει, για λογαριασμό του κράτους, ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο σε ζητήματα γεωλογικών κινδύνων από πλημμύρες,

Ραδιόφωνο