Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Επώνυμες Έδρες στα Πανεπιστήμια!

Αλήθεια, ποιός δεν ενθυμείται τον τιτάνιο αγώνα που διεξήγαγε η πανεπιστημιακή κοινότητα, πριν από τέσσερα χρόνια, προκειμένου να αποσυρθεί και να μην εφαρμοστεί ο περιβόητος νόμος "Διαμαντοπούλου" για την ανώτατη εκπαίδευση;

Απόστολος Αλεξόπουλος

Αλήθεια, ποιός δεν ενθυμείται τον τιτάνιο αγώνα που διεξήγαγε η πανεπιστημιακή κοινότητα, πριν από τέσσερα χρόνια, προκειμένου να αποσυρθεί και να μην εφαρμοστεί ο περιβόητος νόμος "Διαμαντοπούλου" για την ανώτατη εκπαίδευση;

Ποιός δεν ενθυμείται ότι ένας από τους βασικούς στόχους των αγώνων αυτών ήταν να μην πραγματοποιηθεί η εκλογή του Συμβουλίου του Ιδρύματος, του βασικού οργάνου Διοίκησης των Πανεπιστημίων, γιατί η εκλογή του θα άνοιγε πλέον διάπλατα την πλήρη εφαρμογή του νόμου αυτού;

Ποιός δεν ενθυμείται τις λυσσαλέες προσπάθειες του νυν Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου να επιτύχει με κάθε τρόπο τη σύσταση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, που τελικά κατάφερε, με τη θέσπιση της αμφιβόλου συνταγματικότητας, διαδικασίας της ηλεκτρονικής ταξινομικής ψήφου, να κάμψει την αντίσταση φοιτητών, καθηγητών, πανεπιστημιακών αρχών και οργάνων;

Έτσι πια, άρχισαν να εφαρμόζονται μια οι διατάξεις του δίδυμου των νόμων 4009/2011 και 4079/2012 που, όπως πολλάκις είχαμε επισημάνει, η εφαρμογή του θα ήταν η ταφόπλακα του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Η ακολουθηθείσα οικονομική ασφυξία των Πανεπιστημίων, η καταλήστευση των αποθεματικών τους, η σταδιακή αποχώρηση δεκάδων διδασκόντων που δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ, η συρρίκνωση της φοιτητικής μέριμνας, οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις Τμημάτων και Σχολών με το περιβόητο σχέδιο "Αθηνά" και τέλος ο ανελέητος διωγμός 1400 περίπου διοικητικών υπαλλήλων δια μέσου της διαθεσιμότητας-απόλυσής των, ολοκληρώνουν το έργο των προαναφερθέντων νόμων.

Και μέσα στη ζοφερή αυτή κατάσταση που έχουν οδηγηθεί τα Πανεπιστήμια, μόλις πριν από μια εβδομάδα, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, βρήκε τη μαγική λύση (!) για το ξεπέρασμα της κρίσης του. Ανακάλυψε και ενεργοποίησε το θεσμό των "Επώνυμων Εδρών", που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 4009/2012. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό:

1. Είναι δυνατή, με απόφαση του πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας και εγκρίνεται από το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του ιδρύματος, η ίδρυση και λειτουργία σε σχολή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.

2. Για την ίδρυση της έδρας απαιτείται η δωρεά στο ίδρυμα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κεφαλαίου για την κάλυψη των δαπανών της διδακτικής και γενικότερης επιστημονικής δραστηριότητας της έδρας. Αν ο δωρητής δεν προσδιορίσει τη γνωστική περιοχή, ο προσδιορισμός γίνεται από τη Σύγκλητο του ιδρύματος. Η επιλογή διδάσκοντος στην επώνυμη έδρα και ο ορισμός του χρόνου της θητείας του γίνεται από το ίδρυμα.

3. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση, τη λειτουργία και την πλήρωση της επώνυμης έδρας καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.(σ.σ. ο Οργανισμός αυτός δεν έχει ακόμη συνταχθεί).

 

Έτσι, το Συμβούλιο του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου, ενέκρινε τη δημιουργία όχι μιας αλλά τριών "Επώνυμων Εδρών" που θα θεραπεύουν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχει καθορίσει ο χρηματοδότης και ο οποίος μπορεί να επιβάλλει και τον διδάσκοντα. Ο πρόθυμος χρηματοδότης στην περίπτωση του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας είναι η ΔΕΗ, η οποία, προχωρώντας σήμερα στο ξεπούλημα του δικτύου μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας έναντι πινακίου φακής σε στρατηγικούς επενδυτές, ανέλαβε την κάλυψη όλων των δαπανών της διδακτικής και γενικότερης επιστημονικής δραστηριότητας κάθε μιας έδρας.

Με την κίνηση αυτή άνοιξε η εισβολή ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων, εταιριών και άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων στα Πανεπιστήμια, που χάριν της χρηματοδότησης θα μπορούν πλέον να παρεμβαίνουν στον καθορισμό και διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που αυτοί επιθυμούν και που θα κατευθύνουν την έρευνα σύμφωνα με τα δικά τους επιχειρηματικά συμφέροντα.

Πολλοί θα πουν ότι ο θεσμός των "Επωνύμων Εδρών" είναι ένας επιτυχημένος θεσμός, εφαρμόζεται σχεδόν παντού και ότι δια μέσου αυτού μπορεί να επιτευχθεί η διασύνδεσή των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας.

Μακάρι να ήσαν μόνο έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς ο θεσμός αυτός φαίνεται ότι είναι ένα πολυτελές περιτύλιγμα που θα σκεπάζει την επιχειρούμενη από τον εκάστοτε χρηματοδότη πολύμορφη αξιοποίηση του Πανεπιστημίου και των υποδομών του για την εξυπηρέτηση δικών του συμφερόντων. Για την προβολή και διαφήμιση ορατών ή κεκαλυμμένων σκοπών και δραστηριοτήτων. Είναι ένας πολιορκητικός κριός κατεδάφισης των γνωστικών αντικειμένων, μια κερκόπορτα για την εισβολή της διαπλοκής και της αυθαιρεσίας στα Ιδρύματα, για το βόλεμα "δικών μας" παιδιών και την ανάθεση σε στελέχη των επιχειρήσεων του ρόλου του διδάσκοντος. Είναι μια προσπάθεια προσαρμογής της Ανώτατης Εκπαίδευσης στα συμφέροντα των μονοπωλίων.

Είναι λοιπόν καθήκον και υποχρέωσή μας να προστατέψουμε τα Πανεπιστήμιά μας από μια τέτοια προοπτική και εξέλιξη.

Η κυβέρνηση έχει βρει τη λύση και για αυτό! Φρόντισε να εκπαιδεύσει δεκάδες μεταπτυχιακούς φοιτητές ενάντια στη διαφθορά, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση των σπουδών τους από τον ιεροκήρυκα της διαφθοράς, τον πρωταθλητή της μίζας και της διαπλοκής, τη γερμανική Siemens.

Πως; Θεσπίζοντας, στο πλαίσιο της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ της ελληνικής Δημοκρατίας και της SIEMENS, υποτροφίες "Αριστείας Μεταπτυχιακών Σπουδών", σε εφαρμογή της με αριθμ. 2/112446/16-12-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3198/Β/17-12-2013). Με την απόφαση αυτή το ΙΚΥ ανακοινώνει την συμπληρωματική προκήρυξη εβδομήντα τριών (73) θέσεων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στην Ελλάδα αναδρομικά

για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και την συμπληρωματική προκήρυξη είκοσι επτά (27) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14!

Γενικευμένη πλέον η εισβολή των επιχειρήσεων στα ιδρύματα.

Εντείνει η κυβέρνηση τις προσπάθειες της για την πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας και το πέρασμα της εκπαίδευσης στα χέρια ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων.

Πρέπει να αντισταθούμε, πρέπει να τους εμποδίσουμε, πρέπει να τους ανατρέψουμε. Οι καιροί ου μενετοί.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Διεθνής διασυρμός

Να λοιπόν που η περίφημη λίστα Πέτσα έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στην πλατφόρμα του Συμβουλίου για την ελευθερία του Τύπου αναρτήθηκαν χθες όλα τα δεδομένα για το σκάνδαλο...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο