Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ενστάσεις συνταγματικότητας για τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις

Από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής - Έντονος προβληματισμός για τη ρύθμιση υπέρ της Lamda στο Ελληνικό * Με τροπολογία, την οποία δεν υπογράφει ο υπουργός Περιβάλλοντος, εκχωρούνται στο ΤΕΕ νευραλγικές λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης

Σοβαρές ενστάσεις για τις διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην έκθεσή της.

Ειδικότερα, ως προς το άρθρο 205, "δώρο" στη Lamda για τον όγκο των ψηλών κτηρίων στο Ελληνικό που προβλέπεται κατά παρέκκλιση του Οικοδομικού Κανονισμού με Υπουργική Απόφαση, εκφράζεται προβληματισμός ως προς τη συνταγματικότητά της, καθώς η ρύθμιση "είναι εντελώς αόριστη" και "δεν διαγράφεται το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου θα ενεργήσει ο αρμόδιος υπουργός". Υπονοεί δε ότι απαιτείται Προεδρικό Διάταγμα.

Επί του άρθρου 206, που κάνει προαιρετική τη διαδικασία προέγκρισης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων για έργα ή προγράμματα, η οποία λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλίδα ώστε να μην ανατρέπεται αυτομάτως ο θεσμοθετημένος σχεδιασμός (χρήσεις γης, όροι δόμησης κ.λπ.) από σημειακές ή χύδην χωροθετήσεις, σημειώνει ότι "ενδέχεται να περιπέσει σε αχρησία", άρα να καταργηθεί. Επιπλέον καθιστά σαφές ότι, βάσει της νομολογίας του ΣτΕ, η κατ' εξαίρεση απόκλιση από τους κανόνες του πολεοδομικού σχεδιασμού "πρέπει να αιτιολογείται από τη διοίκηση".

Όσον αφορά την κατάργηση των βαθμίδων όχλησης και την εξομοίωσή τους με τις κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης (άρθρο 13) επισημαίνει ότι οι βαθμοί όχλησης συνδέονται "με ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς, το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και γενικότερες κοινωνικές ανάγκες, την επικινδυνότητα κατά τη λειτουργία του έργου ή την άσκηση της δραστηριότητας, την απειλή κατά της δημόσιας υγείας". Και θεωρεί σκόπιμο να συγκεραστούν "οι τεκμηριώσεις της κατάταξης σε βαθμούς όχλησης με τα κριτήρια της κατάταξης σε κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων".

Η Επιστημονική Υπηρεσία εντοπίζει... τρύπες στις διατάξεις που αφορούν τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, η λειτουργία του οποίου αλλά και τα γεωχωρικά δεδομένα του επιτρέπεται να δοθούν σε ιδιώτες. Μεταξύ άλλων, παρατηρεί ότι δεν προσδιορίζονται επαρκώς και σαφώς οι "εισακτέες" πληροφορίες στον χάρτη ώστε να παρέχεται ασφάλεια δικαίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεδομένου ότι υποχρεούνται να αδειοδοτούν επενδύσεις ακόμη και για περιοχές των οποίων ο χαρακτήρας δεν έχει οριστικοποιηθεί, π.χ. δασικοί χάρτες ή σε περιοχές προστασίας της φύσης του Ν. 1650/86, "οι επεμβάσεις στις οποίες τίθενται υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις".

Παραδημόσιο το ΤΕΕ

Στο ΤΕΕ εκχωρούνται νευραλγικές λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης με τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία δεν συνυπογράφεται καν από τον συναρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με αυτήν ιδρύεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων μέσω του οποίου θα δίνονται εφεξής οι πάσης φύσεως άδειες δόμησης, αλλά και λειτουργίας για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Τα της λειτουργίας του συστήματος θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Επενδύσεων!

Η ανάπτυξη, η λειτουργία, η συντήρηση και η αναβάθμιση του συστήματος ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου "που έχει ευρύτερη σχετική εμπειρία, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής χορήγησης των αδειών δόμησης", δηλαδή το ΤΕΕ.

Όπως προαναγγέλλει η εισηγητική έκθεση, στο ΤΕΕ θα εκχωρηθεί και η λειτουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη παρότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται και σε δημόσιο φορέα, π.χ. όπως το Ελληνικό Κτηματολόγιο...

Η λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος "εναρμονίζεται με τη δυνατότητα ανάθεσης στο ίδιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ανάπτυξης και λειτουργίας του ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη" αναγράφεται επί λέξει.

Πραξικόπημα στις εκλογές του ΤΕΕ

Στην ίδια τροπολογία, πραξικοπηματικά, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του ΤΕΕ στις 3 Νοεμβρίου, προβλέπεται ότι αυτές θα διεξάγονται ανά τέσσερα χρόνια, από τρία σήμερα, ενώ αυξάνεται σε 50 ο αριθμός των εγγεγραμμένων, από 25 σήμερα, για τη δημιουργία εκλογικού τμήματος.

Πραξικοπηματική ενέργεια και πρωτοφανής παρέμβαση στα χρονικά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας χαρακτηρίζει την τροπολογία η παράταξη "Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ", η οποία καλεί στη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα.

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Όλες οι Ειδήσεις