Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ακύρωση του προστίμου στην Ελληνικός Χρυσός διότι δεν... επιβλήθηκε νωρίτερα

Με δικαστική βούλα η υπονόμευση των χρηματικών προστίμων για περιβαλλοντικά εγκλήματα

Στο Εφετείο προσανατολίζεται να προσφύγει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά της πρωτοφανούς απόφασης του Πρωτοδικείου Αθήνας, με την οποία ακυρώνει το χρηματικό πρόστιμο ύψους 1,734 εκατ. ευρώ, που είχε επιβληθεί στις αρχές του 2016 στην Ελληνικός Χρυσός για βουνό βαριών περιβαλλοντικών παραβάσεων, 21 τον αριθμό, στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας και των Μαύρων Πετρών.

Η απόφαση Α 22056/2017 που δημοσιεύτηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2017 και την έφερε στο φως της δημοσιότητας η "Εφημερίδα των Συντακτών" χθες, διακατέχεται από δογματική τυπολατρία, με το βασικό σκεπτικό της να εξαντλείται, στο άνευ κριτηρίων "εύλογο χρόνο χρονικό διάστημα" των 33 μηνών κατά το οποίο η διοίκηση όφειλε να ολοκληρώσει τον περιβαλλοντικό έλεγχο. Δηλαδή από την έναρξη των αυτοψιών τον Απρίλιο του 2013 από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος έως την επιβολή των προστίμων με την απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Π. Σκουρλέτη και του αναπληρωτή Γ. Τσιρώνη στις 8.1.2016. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου με τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης παράβασης έγινε στο τέλος Σεπτεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς.

Από την ανάγνωση της απόφασης προκύπτουν εύλογα ερωτήματα και εξωφρενικές παραδοξότητες. Λόγου χάρη, γιατί οι 33 μήνες λογαριάζονται από την πρώτη αυτοψία, η οποία έγινε στην Ολυμπιάδα στις 5.4.2013 και όχι από την έβδομη κατά σειρά, στις 26 Αυγούστου του 2014, ή την τρίτη και τελευταία δειγματοληψία υγρών, στις 30 Μαΐου του 2014; Στη σκέψη 12 αναφέρεται ότι η προσφεύγουσα εταιρεία αμφισβητεί τη νομιμότητα της προσβαλλομένης πράξης και ζητάει την ακύρωσή της διότι μη νομίμως "εκδόθηκε μετά την πάροδο εύλογου χρόνου από την έναρξη του ελέγχου", δηλαδή η Ελληνικός Χρυσός διαρρηγνύει τα ιμάτιά της γιατί δεν της υπεβλήθη... νωρίτερα το πρόστιμο. Το δικαστήριο (σκέψη 6) αποδέχεται ότι η επιβολή του προστίμου για αποδιδόμενες παραβάσεις πρόκλησης κινδύνου ή ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος δεν επηρεάζει τη δραστηριότητα της προσφεύγουσας εταιρείας στο υποέργο Ολυμπιάδας.

Η προσφυγή της Ελληνικός Χρυσός αφορούσε την Υπουργική Απόφαση για την επιβολή προστίμου για τις εννέα παραβάσεις στην Ολυμπιάδα, ύψους 739.800 ευρώ, ενώ με την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (τμήμα 25ο Τριμελές) ακυρώνεται και η δεύτερη Υπουργική Απόφαση με την οποία επιβλήθηκαν για δώδεκα περιβαλλοντικές παραβάσεις πρόστιμα ύψους 994.500 στο υποέργο Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου. Απορριπτέα ως αβάσιμα, κρίθηκαν τα επιχειρήματα του Ελληνικού Δημόσιου, διά του υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο υποστήριξε ότι "νομίμως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη, δεδομένου ότι: 1) Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του έργου, 2) τα επιμέρους εξεταστέα ζητήματα επιστημονικής και θεσμικής φύσης και η ανάγκη πληρέστερης τεκμηρίωσης και ολοκληρωμένης προσέγγισης της υπόθεσης, 3) ο όγκος των προς συγκέντρωση και αξιολόγηση δεδομένων και στοιχείων, 4) η απαιτούμενη σειρά δειγματοληψιών όσον αφορά τα όρια διάθεσης των υγρών αποβλήτων, 5) η διενέργεια αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων, 6) η εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών στο πλαίσιο προκαταρκτικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κυρίως κατόπιν καταγγελιών, 7) το γεγονός ότι παράλληλα οι επιθεωρητές χειρίζονται και άλλες υποθέσεις εν όψει της χωρικής αρμοδιότητας της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, που εκτείνεται σε 27 νομούς της χώρας, συνιστούν ιδιαίτερες περιστάσεις που δικαιολογούν την καθυστέρηση έκδοσής της".

Επ' αυτών το δικαστήριο στην απόφασή του προστρέχει στο προοίμιο της Οδηγίας 2010/75 περί περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, βάσει του οποίου "κατά την καθιέρωση από τα κράτη - μέλη συστήματος περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων πρέπει να εξασφαλίζεται η διάθεση επαρκούς προσωπικού με ικανότητες και προσόντα που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεξαγωγή των επιθεωρήσεων αυτών, η υποστελέχωση και ο φόρτος εργασίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της αρμόδιας ΕΥΕΠ δεν δικαιολογούν την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διοικητικής διαδικασίας επιβολής προστίμου για περιβαλλοντικές παραβάσεις".

Δείτε όλα τα σχόλια