Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Δημόσια και ορθολογική χρήση του νερού, προσβάσιμο σε όλους

Ανακοίνωση από οκτώ περιβαλλοντικές οργανώσεις

Δημόσια, βιώσιμη και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, αντιμετωπίζοντας το νερό ως δημόσιο αγαθό, περιβαλλοντικό - φυσικό πόρο, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνολική κάλυψη αναγκών για όλες τις χρήσεις, με εργαλεία τη διαχείριση της προσφοράς και της ζήτησης και βασική μέριμνα την ελεύθερη πρόσβαση από όλους ζητούν οκτώ περιβαλλοντικές οργανώσεις από την Πολιτεία.

Αφορμή η διάταξη του νόμου για την τρίτη αξιολόγηση, που προβλέπει μεταφορά μετοχών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Α.Ε. απευθείας στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο). Σε κοινή τους ανακοίνωση, ζητούν ακόμη να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες διαχείρισης του νερού θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της δημόσιας, ορθολογικής και ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε πολίτες, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία και την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων σύμφωνα με την Οδηγία - πλαίσιο για τα νερά.

Οι οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, Αρχέλων, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ορνιθολογική, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και WWF Ελλάς υπενθυμίζουν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ολομέλεια 1906/2014, σκέψη 22η).

Όπως επισημαίνουν, αυτή δεσμεύει κάθε ελληνική κυβέρνηση, καθώς αποφαίνεται ότι το νερό καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω και η ύδρευση αποτελεί Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας που είναι απολύτως αναγκαία για την υγιεινή διαβίωση των πολιτών και δεν μπορεί να αποσπαστεί από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας.

Δείτε όλα τα σχόλια