Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Επικαιροποιημένο Χωροταξικό Πλαίσιο ύστερα από δεκαπέντε χρόνια

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Μετά την Κρήτη, και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης αποκτά "νέο" Χωροταξικό. Με χθεσινή απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη και του αναπληρωτή υπουργού Σ. Φάμελλου εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού που χρονολογείται από το 2003.

Με την ίδια απόφαση, η οποία οδεύει προς το Εθνικό Τυπογραφείο, εγκρίνεται και περιβαλλοντικά το Χωροταξικό. Σειρά για έγκριση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης παίρνουν αυτό της Θεσσαλίας και μετά της Στερεάς Ελλάδας.

Το αναθεωρημένο πλαίσιο καθορίζει τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού προτύπου, την οργάνωση στον χώρο διαφόρων δραστηριοτήτων, ενώ εισάγει μια συνθετική προσέγγιση για την προστασία και την ολοκληρωμένη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ανάδειξη του τοπίου.

Στις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού προτύπου περιλαμβάνονται:

* Ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα, με μείωση της εξάρτησης από τις επιδοτήσεις και προώθηση της πολυκαλλιέργειας στη γεωργία, αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας στην κτηνοτροφία και περαιτέρω αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων ως προς την αλιεία.

* Βιώσιμη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, με ανασυγκρότηση και βελτιστοποίηση των μεθόδων εξόρυξης του κύριου κλάδου της Περιφέρειας, αυτού του μαρμάρου, και παράλληλη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της προστασίας και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος και του τοπίου. Στην εξειδίκευση της χωρικής διάρθρωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων τίθενται πέντε κριτήρια για "τη δυνατότητα ανάπτυξης μεταλλευτικών δραστηριοτήτων ως μελλοντικό παραγωγικό δυναμικό" που θα πρέπει να αποκλείονται αν δημιουργούν ζητήματα ευρύτερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

* Ανασυγκρότηση του δευτερογενή τομέα - μετασχηματισμός σε σημαντικό βιομηχανικό πόλο, με αναγνώριση κλάδων διασύνδεσης με τον πρωτογενή τομέα.

* Αξιοποίηση ενεργειακών πόρων και δυναμικού, με στροφή σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα μεγιστοποιούν τα οφέλη των ενεργειακών πηγών, των υποδομών και των δικτύων, αξιοποιώντας τις πιθανές συνέργειες σε όλα τα επίπεδα και με την ενεργό ένταξη της Περιφέρειας στα διεθνή ενεργειακά δίκτυα. Αξιοποιούνται ιδιαίτερα η γεωθερμία, το φυσικό αέριο και η βιομάζα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος παράλληλα με την κάλυψη αναγκών θέρμανσης.

* Ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου, με ενίσχυση των εμπορευματικών υποδομών (λιμένες Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, άξονας Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο, αξιοποίηση Εγνατίας Οδού και κάθετων αξόνων).

* Ανάπτυξη του τουρισμού με στροφή στην ποιότητα, με μεγέθυνση του γενικού τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασμό με τη στροφή στον ποιοτικό και θεματικά διαφοροποιημένο τουρισμό, τόνωση του υφιστάμενου τουριστικού ρεύματος από την ανατολική και τη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία, την προώθηση ειδικών μορφών ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού και την αναθέρμανση του εσωτερικού τουρισμού και κοινωνικού τουρισμού.

Προτείνεται η συγκρότηση τριών αξόνων οικοανάπτυξης ως τόξα συνδυασμένης ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κατά μήκος των σημαντικότερων υδατικών πόρων της Περιφέρειας. Πρόκειται για τα:

* Τόξο Υγροβιοτόπων και Αρχαιολογικών Χώρων, που αναπτύσσεται κατά μήκος του παράκτιου χώρου της Περιφέρειας. Περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και επεκτείνεται μέχρι και τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ζώνης.

* Τόξο Ποταμού Νέστου / Ορεινής Ροδόπης γύρω από τον νοητό άξονα του ποταμού Νέστου, ο οποίος συνδέει τους ορεινούς θυλάκους του Εθνικού Πάρκου της Οροσειράς της Ροδόπης με τα Στενά του Νέστου και την ευρύτερη περιοχή των εκβολών του ποταμού.

* Οικολογικό - Πολιτιστικό Τόξο Ποταμού Έβρου, που ακολουθεί τον ρου του ποταμού Έβρου έως τις εκβολές του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. Μάλιστα σε παράρτημα εξειδικεύονται οι κατευθύνσεις οργάνωσης και προστασίας των παραπάνω περιοχών. Εξάλλου για τις σημειακές εκτός σχεδίου χωροθετήσεις τουριστικών καταλυμάτων στις ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές το όριο αρτιότητας αυξάνεται στα 20 στρέμματα, στις αναπτυσσόμενες στα 10 στρ. και σε αυτές του ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού στα 15 στρ. Στις βασικές προτεραιότητες κατατάσσεται η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η προστασία των μικρών υγροτόπων της Σαμοθράκης.

Το Χωροταξικό συνοδεύεται από πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων ανά θεματική κατηγορία με κόστος εφαρμογής έως το 2020 τα 2,3 εκατ. ευρώ.

Δείτε όλα τα σχόλια