Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Διαχείριση απορριμμάτων με ΣΔΙΤ; Όχι ευχαριστώ:

Το να επιδοτεί το 70% του κόστους ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Κοζάνης να πληρώνει και ο κάτοικος της Γαύδου, τότε αυτό δεν το λες κοινωνικά δίκαιο.

Το να εκτινάξω το κόστος για τους δήμους και τους κατοίκους τους από 40 ευρώ τον τόνο σε 130 ευρώ τον τόνο, το κάνει ο καθένας. Δεν είναι κατόρθωμα...

Το να μεταφέρω τα κέρδη από την κοινωνία στις τσέπες ενός εργολάβου, εύκολο. To ανάποδο είναι το ζητούμενο.

Το να επιδοτεί το 70% του κόστους ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Κοζάνης να πληρώνει και ο κάτοικος της Γαύδου, τότε αυτό δεν το λες κοινωνικά δίκαιο.

Το ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία δεν έχει καμιά σχέση με την οικολογική και κοινωνικά δίκαιη διαχείριση απορριμμάτων. Η οικολογική διαχείριση δεν έχει μόνο τη “λιγότερο επιβαρυντική για το περιβάλλον” διάσταση.

Ούτε καμιά σχέση έχει το ΣΔΙΤ με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος.

Η διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων με ΣΔΙΤ, όπως γίνεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για τους παραπάνω λόγους είναι παράδειγμα για το τι ακριβώς πρέπει να ΜΗΝ κάνουμε στην διαχείριση αποβλήτων. Μπορεί να το βρήκε το 2015 η κυβέρνηση έτοιμο και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και “αναγκάστηκε” στην καλή πρακτική της συνέχειας του κράτους να το αποδεχτεί, μιας και δεν είχαν αντίρρηση και οι δήμοι, αλλά να μην το κάνουμε και σημαία. Δεν έχει σχέση με τις αρχές που θέτει ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου - ΠΥΣ 49/15.12.2015, ΦΕΚ 174Α). Είναι παράδειγμα προς αποφυγή.

Δείτε όλα τα σχόλια