Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ στο επίκεντρο της δημόσιας διοίκησης της "νέας εποχής"

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Το πρώτο νομοσχέδιο με θεσμικές παρεμβάσεις για τη δημόσια διοίκηση μετά την έξοδο από τα Μνημόνια παρουσίασε χθες η Μ. Ξενογιαννακοπούλου

Ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων, ενίσχυση του ΑΣΕΠ με επιπλέον προσωπικό, διαγωνισμοί προσλήψεων διετούς διάρκειας, έλεγχος των δικαιολογητικών πριν από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, κατάργηση του ορίου ηλικίας για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση υπαλλήλων, επιμόρφωση υπαλλήλων ΔΕ με χορήγηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας, επέκταση των γονικών αδειών στους θετούς πατέρες και τους ανάδοχους γονείς συνιστούν μερικά μόνο από τα κομμάτια του μωσαϊκού "της δημόσιας διοίκησης της νέας εποχής", που περιλαμβάνονται στο πρώτο μεταμνημονιακό νομοσχέδιο με θεσμικές αλλαγές για το Δημόσιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Τη φράση "δημόσια διοίκηση της νέας εποχής" χρησιμοποίησε η νέα υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου περιγράφοντας σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου το νομοσχέδιο, που τέθηκε χθες σε διαβούλευση, για την "ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ και την ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης", που εγκαινιάζει πλέον, όπως ανέφερε, μετά τον πρώτο κύκλο παρεμβάσεων με την αποκατάσταση των αδικιών το 2015 και τον δεύτερο κύκλο με τις μεγάλες τομές και την υλοποίησή τους 2016-2018, έναν τρίτο κύκλο θεσμικών παρεμβάσεων "σε μια νέα περίοδο με την ολοκλήρωση των Μνημονίων, περίοδο στην οποία καλείται και η δημόσια διοίκηση και η ίδια να προσαρμοστεί, αλλά και να συμβάλει σε μια συνολική εθνική προσπάθεια".

Τετραετής και ετήσιος προγραμματισμος προσλήψεων

Στο πλαίσιο αυτό, μία από τις πρώτες βασικές αλλαγές που επιφέρει το νομομοσχέδιο είναι ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός των προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε τετραετή, αλλά και ο αντίστοιχος μόνιμου και εποχικού προσωπικού σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται, μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα υπουργεία πρέπει να αποστέλλουν στο ΥΔΑΝ επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού, το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού, οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο / ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, κλπ.

Το ΥΔΑΝ, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, θα συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Ο προγραμματισμός όμως των προσλήψεων θα διεξάγεται παράλληλα και σε ετήσια βάση, καθώς μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια υπουργεία, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό, θα πρέπει να καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προσωπικό για το επόμενο έτος, κατά κατηγορία και κλάδο / ειδικότητα. Κατόπιν της κατάθεσης των αιτημάτων, το ΥΔΑΝ θα καταρτίζει ένα συνολικό σχέδιο προγραμματισμού για τις προσλήψεις του επόμενου έτους.

Επέκταση των γονικών αδειών

Μεταξύ των αλλαγών που επιφέρει το ν/σ είναι και η επέκταση των γονικών αδειών στους θετούς πατέρες. Μέχρι σήμερα μόνο οι μητέρες που αποκτούν τέκνο με υιοθεσία δικαιούνται τρίμηνη άδεια μητρότητας, κατ’ αντιστοιχία με το χρονικό διάστημα των τριών μηνών της άδειας λοχείας, το οποίο χορηγείται μετά τον τοκετό στις φυσικές μητέρες. Έτσι με τη σχετική διάταξη η άδεια επεκτείνεται και στον θετό πατέρα, ενώ επιπλέον, όπως ορίζει το ν/σ, και οι ανάδοχοι γονείς δικαιούνται τις ίδιες τρίμηνες άδειες. Σημειωτέον ότι η τρίμηνη άδεια μητρότητας επεκτείνεται ρητά και στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

Μετεκπαίδευση και επιμόρφωση

Στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων ορίζεται η κατάργηση του ορίου ηλικίας (μέχρι τα 45 έτη ήταν σήμερα) για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση υπαλλήλων, ενώ θεσπίζεται το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας για δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ Α' βαθμού, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ. Προβλέπεται δε ότι για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα έτος, ενώ η κατοχή του πιστοποιητικού μοριοδοτείται με 30 μόρια κατά τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων τμημάτων.

Δείτε όλα τα σχόλια