Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Οι αιτούντες ασύλου δεν μπορεί να διωχθούν από δομές φιλοξενίας

Απόφαση από το ευρωπαϊκό δικαστήριο - Έκθετη η κυβέρνηση για τις τιμωρητικές διατάξεις στο νομοσχέδιο για το προσφυγικό άσυλο

Σε μια σημαντική απόφαση, η οποία σχετίζεται άμεσα και με το πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το άσυλο, που προβλέπει τιμωρητικές διατάξεις για την "μη συμμόρφωση των αιτούντων άσυλο" , προχώρησε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη Τρίτη αποφαινόμενο ότι δεν μπορεί να επιβληθεί κύρωση που συνίσταται στην ανάκληση των υλικών συνθηκών υποδοχής οι οποίες αφορούν τη στέγαση, την τροφή ή την ένδυση σε αιτούντα διεθνή προστασία, ο οποίος είναι ένοχος για σοβαρή παράβαση των κανόνων του κέντρου φιλοξενίας όπου φιλοξενείται.

Πρόκειται για την απόφαση Haqbin (C 233/18), που εκδόθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2019, με την οποία "το τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου αποφάνθηκε για πρώτη φορά επί του περιεχομένου της ευχέρειας που παρέχει το άρθρο 20, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2013/331 στα κράτη - μέλη να καθορίζουν τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση που ένας αιτών διεθνή προστασία είναι ένοχος για σοβαρή παράβαση των κανόνων του κέντρου φιλοξενίας στο οποίο φιλοξενείται ή για επίδειξη ιδιαίτερα βίαιης συμπεριφοράς. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, η διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπει στα κράτη - μέλη να επιβάλλουν κύρωση που συνίσταται στην ανάκληση, έστω και προσωρινή, των υλικών συνθηκών υποδοχής οι οποίες αφορούν τη στέγαση, την τροφή ή την ένδυση".

Ο Zubair Haqbin, ο προσφεύγων στο Δικαστήριο, είναι Αφγανός υπήκοος, ο οποίος έφτασε στο Βέλγιο ως ασυνόδευτος ανήλικος, υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας και φιλοξενήθηκε σε κέντρο φιλοξενίας. Εκεί ενεπλάκη σε διαπληκτισμό μεταξύ διαμενόντων διαφορετικών εθνικοτήτων. Μετά τα γεγονότα αυτά, ο διευθυντής του κέντρου υποδοχής αποφάσισε να αποκλείσει τον Z. Haqbin, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών, από την παροχή υλικής συνδρομής σε δομή υποδοχής. Κατά το διάστημα αυτό, ο Z. Haqbin διανυκτέρευσε, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, σε πάρκο των Βρυξελλών και σε φίλους.

Στον δεύτερο βαθμό της εκδίκασης της υπόθεσης, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι "η ανάκληση, έστω και προσωρινή, του συνόλου των υλικών συνθηκών υποδοχής ή των υλικών συνθηκών υποδοχής που αφορούν τη στέγαση, την τροφή ή την ένδυση θα ήταν ασυμβίβαστη με την υποχρέωση διασφάλισης αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τον αιτούντα. Πράγματι, μια τέτοια κύρωση θα του στερούσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις πλέον στοιχειώδεις ανάγκες του. Επιπλέον, θα ήταν αντίθετη προς την απαίτηση περί αναλογικότητας".

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε επιπλέον ότι "τα κράτη - μέλη υπέχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν διαρκώς και αδιαλείπτως αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης" και ότι "οι αρχές που είναι αρμόδιες για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία οφείλουν να εξασφαλίζουν, με συγκεκριμένες ρυθμίσεις και υπό την δική τους ευθύνη, την πρόσβαση σε συνθήκες υποδοχής που να εγγυώνται αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Όσον αφορά κύρωση που συνίσταται στον περιορισμό των υλικών συνθηκών υποδοχής, όπως είναι η ανάκληση ή ο περιορισμός του βοηθήματος για τα καθημερινά έξοδα, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίζουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ότι μια τέτοια κύρωση είναι, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας της κατάστασης του αιτούντος και του συνόλου των περιστάσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης, σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας και δεν θίγει την αξιοπρέπεια του εν λόγω αιτούντος. Συναφώς, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι, στις περιπτώσεις του άρθρου 20, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2013/33, τα κράτη - μέλη δύνανται να προβλέπουν άλλα μέτρα, εκτός εκείνων που σχετίζονται με τις υλικές συνθήκες υποδοχής, όπως είναι η παραμονή του αιτούντος σε χωριστό τμήμα του κέντρου φιλοξενίας ή η μεταφορά του σε άλλο κέντρο φιλοξενίας. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίσουν την κράτηση του αιτούντος, τηρουμένων των προϋποθέσεων της Οδηγίας αυτής.

Όταν ο αιτών είναι ασυνόδευτος ανήλικος, δηλαδή ευάλωτο πρόσωπο κατά την έννοια της Οδηγίας 2013/33, οι αρχές των κρατών - μελών οφείλουν, κατά την επιβολή κυρώσεων βάσει του άρθρου 20, παράγραφος 4, της Οδηγίας αυτής, να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ιδιαιτερότητα της κατάστασης του ανηλίκου καθώς και την αρχή της αναλογικότητας".

Ε.Ζ.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Ο εξευτελισμός του Χρυσοχοϊδη και της Ν.Δ.

Τα χθεσινά γεγονότα στην πλατεία Συντάγματος, την ώρα που συζητιόταν το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, είναι εικόνες και από το παρελθόν και από το μέλλον. Είχαν όμως και ένα παράπλευρο αποτέλεσμα: προκάλεσαν τον απόλυτο διασυρμό της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις