Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Εννέα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τηλεοπτικές άδειες

1. Ποιοι λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό; Στο ΕΣΡ κατατέθηκαν έξι αιτήσεις. Πέντε από λειτουργούντες σταθμούς: ΣΚΑΪ, Star, Alpha, ANT1, Έψιλον συν ένας υπό ίδρυση, Ε Channel, ο οποίος θεωρείται πως ανήκει στον Φ. Βρυώνη, πρώην ιδιοκτήτη του Ε»

2. Πότε θα δοθούν οι άδειες; Ακόμη και τα μέλη του ΕΣΡ δεν τολμούν πρόβλεψη. Οι φάκελλοι των υποψηφίων θα ελεγχθούν από το ΕΣΡ και στη συνέχεια μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις μεταξύ των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο και των ενστάσεων, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Η προηγούμενη διαδικασία, περιλαμβανομένης της δημοπρασίας, είχε διάρκεια τριών μηνών.

3. Γιατί δεν θα γίνει δημοπρασία; Δεν υπάρχει λόγος, καθώς οι ενδιαφερόμενοι είναι λιγότεροι (6) από τις προσφερόμενες άδειες (7).

4. Τι θα γίνει η «ορφανή» 7η άδεια; Ο νόμος είναι σαφής το ΕΣΡ οφείλει να την επαναπροκηρύξει εάν εκδηλωθεί έμπρακτο ενδιαφέρον, δηλαδή κατάθεση αίτησης συνοδευόμενη από εγγυητική επιστολή ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον, τότε η άδεια θα προσμετρηθεί στην προκήρυξη των θεματικών αδειών πανελλαδικής εμβέλειας.

5. Ποιο θα είναι το μέλλον του Mega; Καθώς η εταιρεία Τηλέτυπος δεν προσήλθε στον διαγωνισμό, το κανάλι θα πρέπει να κατεβάσει το σήμα του, σύμφωνα με τον νόμο, τρεις μήνες μετά την προκήρυξη των αδειών. Δηλαδή στα τέλη Φεβρουαρίου.

6. Μπορεί το Mega να διεκδικήσει την 7η άδεια ή θεματική άδεια; Το Mega ως Τηλέτυπος δεν πληροί τους όρους της προκήρυξης και δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτε, εκτός αν προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπως ζητούν οι τράπεζες. Τα πάντα εξαρτώνται από τους μετόχους. Εάν αποφασίσουν, μπορούν να δοκιμάσουν να διεκδικήσουν την 7η ή θεματική άδεια, όμως από πολλούς αμφισβητείται εάν έχουν πραγματικά ενδιαφέρον.

7. Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους; Εξαρτάται από τις επιχειρηματικές αποφάσεις των μετόχων, αν και τα περιθώρια στενεύουν. Έπειτα από δύο χρόνια ομηρείας, διαγράφεται ο κίνδυνος να χάσουν μεγάλο μέρος από δεδουλευμένα και αποζημιώσεις εάν το ενεργητικό του σταθμού βγει σε πλειστηριασμό από τις τράπεζες, όπως σε άλλες πτωχευμένες επιχειρήσεις. Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έχει δεσμευτεί να μεριμνήσει σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας.

8. Ποιο θα είναι το κέρδος από την αδειοδότηση; Ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου έπειτα από τριάντα χρόνια ανομίας. Ενίσχυση του δημόσιου ταμείου κατά 210 εκατ. ευρώ σε βάθος δέκα χρόνων. Ισχυρότερος έλεγχος του προγράμματος από το ΕΣΡ. Προοπτικές για ανάπτυξη νέων μορφών τηλεόρασης μέσω των νέων τεχνολογιών.

9. Τι θα γίνει με τις θεματικές και τις περιφερειακές άδειες; Η προκήρυξη για τις θεματικές άδειες θα δημοσιευτεί μετά το πέρας της σημερινής διαδικασίας. Προϋποθέτει σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ για αριθμό αδειών και τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. Είναι πιθανόν, να δημοσιευτεί πριν από το καλοκαίρι. Οι άδειες Περιφερειακής εμβέλειας έπονται.

Α.Γ.Ν.

Δείτε όλα τα σχόλια