Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Δημόσια εκπαίδευση: Άνοιξαν οι πύλες διορισμού για τους πτυχιούχους των κολεγίων

Πλήγμα για τους αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστημίων - Στη Βουλή το νέο σχέδιο του υπουργείου Παιδείας - Τριετής αποκλεισμός για τους εκπαιδευτικούς που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία

Τροποποιήσεις στον νόμο για τις προσλήψεις και τους διορισμούς στη δημόσια εκπαίδευση των πτυχιούχων από πανεπιστήμια της αλλοδαπής και τα κολέγια, αλλά και κυρώσεις στους εκπαιδευτικούς που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εφόσον έχουν επιλεγεί βάσει του αξιολογικού πίνακα του ΑΣΕΠ, περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή και συζητείται σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για τη θεσμοθέτηση ενός υπερσυγκεντρωτικού μοντέλου που θα εποπτεύει την Ανώτατη Εκπαίδευση (από την αξιολόγηση έως τη χρηματοδότηση), την κατάργηση της αργίας των Τριών Ιεραρχών και την επαναφορά του εκκλησιασμού και των εορταστικών εκδηλώσεων, καθώς και την αναστολή λειτουργίας 37 νέων Τμημάτων στα ΑΕΙ που θεσμοθετήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Καταργούνται επίσης οι «περιφερειακές εξετάσεις» του συστήματος Γαβρόγλου για την απόκτηση του απολυτηρίου, το οποίο σημαίνει ότι οι φετινοί μαθητές της Γ' Λυκείου θα εξεταστούν, όπως τα προηγούμενα χρόνια, ενδοσχολικά, από τους καθηγητές του σχολείου τους.

Πτυχία κολεγίων

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι το ΑΣΕΠ θα μπορεί να κάνει δεκτά τα πτυχία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού για τους διορισμούς στη δημόσια εκπαίδευση όχι μόνο όταν έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ - όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Αντίθετα, τα πτυχία θα μπορούν να γίνονται δεκτά είτε με απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είτε με απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

Μεταπτυχιακά - διδακτορικά

Επιπλέον, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής θα γίνονται δεκτά, αρκεί να έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο. Σύμφωνα με τις ισχύουσες (έως σήμερα) διατάξεις, για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας απαιτείται η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου συναφούς επιστημονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής. Επομένως, πώς θα εξασφαλίζεται η διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού εφόσον για τον διορισμό θα αρκεί και μόνο η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου;

«Με τον νόμο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να καταργήσει διά της πλαγίας οδού το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο απέτυχε να αλλάξει με τις προβλεπόμενες δημοκρατικές διαδικασίες», επισημαίνουν οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «εξισώνει επαγγελματικά δικαιώματα δημόσιων ΑΕΙ και ιδιωτικών κολεγίων και δίνει το δικαίωμα στους αποφοίτους των τελευταίων να διοριστούν/προσληφθούν στο Δημόσιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία προϋπόθεση φοίτησης σε αυτά, πέρα από την οικονομική δυνατότητα», τονίζουν.

«Κόφτης» στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ

Με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα συνδέεται το 20% της κρατικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ, τα οποία για να εξασφαλίσουν τους επιπρόσθετους πόρους θα επιδίδονται σε έναν «αγώνα δρόμου» που θα «δοκιμάσει» την επιβίωσή τους. Όπως είχε προαναγγείλει η υπουργός Παιδείας, το 80% της κρατικής χρηματοδότησης θα δίνεται στα ΑΕΙ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών, το ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια προγραμμάτων σπουδών κ.ά., ενώ το υπόλοιπο 20% θα δίνεται με βάση ενδεικτικούς δείκτες «ποιότητας και επιτευγμάτων» στους οποίους επιλέγει να αξιολογηθεί κάθε ΑΕΙ, όπως η εκπαιδευτική διαδικασία, η ερευνητική δραστηριότητα και η «διεθνοποίηση» των ιδρυμάτων.

Το σύνολο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, από τη διεξαγωγή της αξιολόγησης και την κατανομή της χρηματοδότησης έως τις ιδρύσεις και καταργήσεις Τμημάτων, θα εποπτεύει η νέα υπερενισχυμένη αρχή που έρχεται να αντικαταστήσει τη σημερινή ΑΔΙΠ.

Τριετής αποκλεισμός εκπαιδευτικών

Χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ταξιδεύουν πάνω από μια δεκαετία από τη μια γωνιά της Ελλάδας στην άλλη, με προσωπικό και οικονομικό κόστος, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας φέρνει ρύθμιση με την οποία όσοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία θα αποκλείονται για τρία ολόκληρα χρόνια από τους διορισμούς και τις προσλήψεις. Την τελευταία διετία δεν ήταν όμως λίγες οι περιπτώσεις που αναπληρωτές έφταναν σε πόλεις της Ελλάδας για να αναλάβουν υπηρεσία και αδυνατούσαν να βρουν στέγη ή να αντεπεξέλθουν οικονομικά πληρώνοντας 500 και 600 ευρώ για ένα διαμέρισμα. Δεν ήταν επίσης λίγες οι περιπτώσεις που το «παράλογο» σύστημα προσλήψεων στέλνει εκπαιδευτικούς από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη, όπως στην περίπτωση της τρίτεκνης μητέρας από τη Θεσσαλονίκη που κλήθηκε να διδάξει... στη Γαύδο.

Ενδοσχολικά το απολυτήριο για τους μαθητές της Γ' Λυκείου

Τίτλοι τέλους μπήκαν στις «περιφερειακές εξετάσεις» για την απόκτηση απολυτηρίου που προέβλεπε το νέο σύστημα Πανελλαδικών το οποίο θεσπίστηκε επί υπουργού Κώστα Γαβρόγλου. Μετά την κατάργηση της ελεύθερης πρόσβασης σε πανεπιστημιακά Τμήματα με το απολυτήριο Λυκείου, η πολιτική ηγεσία αποφάσισε να καταργήσει τη διεξαγωγή απολυτήριων εξετάσεων μέσω ομάδων σχολείων. Αυτό σημαίνει ότι τον Ιούνιο του 2020, οι μαθητές της Γ' Λυκείου θα εξεταστούν όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ενδοσχολικά, από τους καθηγητές του σχολείου τους. Οι μαθητές θα λαμβάνουν το απολυτήριό τους εξεταζόμενοι στα μαθήματα που ορίζονται και θα πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 9,5 στον βαθμό τους.

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Η κυβέρνηση, ο Άδωνις και το κράτος δικαίου

Στις αρχικές συζητήσεις για το ταμείο ανάκαμψης, στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πολλές χώρες ζήτησαν να συνδεθεί η κοινοτική χρηματοδότηση με τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Το θέμα αυτό έθιγε κυρίως την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο