Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Επιστολή - κόλαφος αποκαλύπτει τις κολεγιές της κυβέρνησης με την ιδιωτική εκπαίδευση

Απομονωμένη στη σημερινή ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή η Ν.Δ. για τη διάταξη με τα κολέγια - Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, αρμόδιος φορέας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών, αποδεικνύει ότι η υπουργός Παιδείας αγνόησε τα επιχειρήματα υπέρ της δημόσιας εκπαίδευσης - Μετά την άρνηση της Νίκης Κεραμέως να δημοσιοποιήσει την επιστολή της Κομισιόν, Ν. Φίλης, Μ. Τζούφη και Μ. Ξενογιανακοπούλου κατέθεσαν στη Βουλή αίτημα χορήγησης όλων των εγγράφων - Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στις 12:30 στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις για να αποσυρθεί η διάταξη

Για λόγους... «Κεραμέως» και όχι για λόγους «δημοσίου συμφέροντος» φαίνεται ότι η υπουργός Παιδείας αρνείται να δημοσιοποιήσει την επιστολή της Κομισιόν αλλά και τη σχετική αλληλογραφία για το θέμα των κολεγίων και της δυνατότητας που δίνει μέσω της νέας ρύθμισης να διορίζονται στη δημόσια εκπαίδευση απόφοιτοι με πτυχίο κολεγίου χωρίς ακαδημαϊκή αναγνώριση.

Όπως αποδεικνύει επιστολή με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2019 του Διεπιστημονικού Οργανισμού Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) προς τα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας, η Νίκη Κεραμέως αγνόησε μια σειρά σοβαρότατων επιχειρημάτων προκειμένου να αντικρούσει τις απαιτήσεις της Ε.Ε. σχετικά με την αναγνώριση πτυχίων από ιδιωτικά κολέγια. Αντίθετα, όπως αποκαλύπτει η επιστολή - κόλαφος του ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, η υπουργός επέλεξε να εξυπηρετήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα και να μην υπερασπιστεί τη δημόσια εκπαίδευση.

Προκειμένου να στηρίξει την πολιτική της επιλογή, η Νίκη Κεραμέως επικαλείται την προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα παραβιάζει την ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36, επειδή η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας γίνεται από τον ΔΟΑΤΑΠ και επειδή δεν αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από κολέγια συνεργαζόμενα με πανεπιστήμια της Ε.Ε.

Με αφορμή την επιστολή της Κομισιόν, ο ΔΟΑΤΑΠ αναφέρει όμως ότι οι Οδηγίες της Ένωσης αφορούν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και όχι την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, ότι το περιεχόμενο της θεσμικής και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι στην απόλυτη ευθύνη της κάθε χώρας - μέλους, ότι η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών - μελών, ενώ θέτει ζήτημα αντισυνταγματικότητας σε περίπτωση που υπάρξουν παρεμβάσεις στον Ν. 3328/2005 που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι:

Οι ρυθμίσεις του ν. 3328/2005, όπως ισχύει, και οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλων προς τους απονεμόμενους από τα ΑΕΙ της ημεδαπής και επομένως ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, δεν υπεισέρχονται σε παράβαση διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό άλλωστε έχει κριθεί ότι οι σχετικές με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων Οδηγίες δεν αφορούν την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών.

Νομολογία του ΣτΕ για τη διεθνώς αποδεκτή διάκριση

Η παγίως και διεθνώς αποδεκτή διάκριση μεταξύ της αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή πρόσβασης σε επάγγελμα που πιστοποιούνται από τίτλους σπουδών της αλλοδαπής καθώς επίσης και το ότι ο καθορισμός των προσόντων που απαιτούνται για την άσκηση επαγγέλματος εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εθνικού νομοθέτη έχει διατυπωθεί σε σχετική νομολογία του ΣτΕ. Οι δράσεις των οργάνων της Ε.Ε. δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τον συντονισμό των εθνικών νομοθεσιών στο πλαίσιο της αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας καθώς αυτή εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών - μελών.

Η Ε.Ε. "σέβεται την αρμοδιότητα των κρατών - μελών"

Ο ΔΟΑΤΑΠ επικαλείται ουσιαστικά το άρθρο 165 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, σύμφωνα με το οποίο η Ένωση σέβεται την «αρμοδιότητα των κρατών - μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος», αλλά και το άρθρο 16 του ελληνικού συντάγματος το οποίο ορίζει ότι «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους, η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση».

Αναφέρει επίσης ότι ο νόμος ορίζει τις «προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ` αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται». Υπενθυμίζεται ότι τα κολέγια στην Ελλάδα αποτελούν φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης και βάσει του 3696/2008 δεν μπορεί να αναγνωριστεί η ακαδημαϊκή τους ισοδυναμία.

Καταλήγει, τέλος, ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων -την οποία κρίνει αναγκαία ο Έλληνας νομοθέτης για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση- θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα των αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, ζήτημα το οποίο επίσης ανάγεται, όπως τονίζει, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του νομοθέτη.

ΣΥΡΙΖΑ: Κατάφωρη παραβίαση του συντάγματος

Μετά την άρνηση της Νίκης Κεραμέως να δημοσιοποιήσει την προειδοποιητική επιστολή και την αλληλογραφία με την Κομισιόν -επικαλούμενη λόγους «δημοσίου συμφέροντος»- ο τομεάρχης Παιδείας Νίκος Φίλης, η αναπληρώτρια τομεάρχης Παιδείας Μερόπη Τζούφη και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου κατέθεσαν χθες αίτημα χορήγησης όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν τα θέματα Παιδείας και επαγγελματικής ισοδυναμίας.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η διάταξη για τα κολέγια «δίνει με αντισυνταγματικό τρόπο τη δυνατότητα σε αποφοίτους κολεγίων να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό, χωρίς ακαδημαϊκή ισοδυναμία την οποία χορηγεί το ΔΟΑΤΑΠ, ταυτίζοντας εμμέσως πλην σαφώς την επαγγελματική με την ακαδημαϊκή ισοδυναμία, και με αυτό τον τρόπο παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 16 του συντάγματος».

Απομονωμένη η Ν.Δ., αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής

Τελικά, όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση θα περάσει σήμερα στη Βουλή μια διάταξη χωρίς κοινωνική και πολιτική συναίνεση, όντας πλήρως απομονωμένη στην επιδίωξή της να πριμοδοτήσει την ιδιωτική εκπαίδευση εις βάρος της δημόσιας. Το άρθρο 50 για τα κολέγια μαζί με το άρθρο 33 για την αναστολή λειτουργίας 37 πανεπιστημιακών τμημάτων και το άρθρο 16 που προβλέπει τη «μείωση» της χρηματοδότησης των ΑΕΙ μέσω... αξιολόγησης ψηφίζονται σήμερα με ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής μετά από αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η διάταξη για τα κολέγια έχει προκαλέσει, όπως είναι λογικό, σφοδρότατες αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής. Εκπαιδευτικοί, φοιτητές και πανεπιστημιακοί έχουν ζητήσει σε όλους τους τόνους την απόσυρση της ρύθμισης, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση εξαπέλυσε μύδρους κατά της απόφασης της υπουργού Παιδείας να καταργήσει «διά της πλαγίας» το άρθρο 16 και να υποβαθμίσει τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων. Σήμερα μάλιστα διοργανώνεται νέο εκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12.30 στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλες πόλεις, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποσυρθεί η διάταξη.

Είναι εμφανές πως η διακήρυξη της κυβέρνησης, ότι ο χώρος της Παιδείας πρέπει να αποτελέσει πεδίο «συγκλίσεων και συναινέσεων», δεν ήταν παρά μια προεκλογική εξαγγελία ενός κατ’ επίφαση διαλόγου επί των νέων ρυθμίσεων που έρχονται να αλλάξουν ριζικά το μέλλον χιλιάδων πτυχιούχων και εκπαιδευτικών. Τόσο οι εκπαιδευτικοί φορείς όσο και οι εισηγητές των κομμάτων έχουν ζητήσει επανειλημμένως να αποσυρθεί το άρθρο 50 ώστε να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος για το πώς η χώρα θα είναι εναρμονισμένη με το ενωσιακό δίκαιο αλλά ταυτόχρονα πώς μπορεί να προστατευτεί ο πυρήνας της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αλλά εις μάτην. Η Νίκη Κεραμέως υπεραμύνεται της ρύθμισης που εξισώνει τα πτυχία κολεγίων με τα πτυχία των δημόσιων ΑΕΙ για τον διορισμό δασκάλων και εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση, επικαλούμενη σχετική «κοινοτική υποχρέωση». Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η αντιστοίχιση του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων των οκτώ επιπέδων, την οποία έκανε δεκτή η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016, δεν περιλαμβάνει τα πτυχία κολεγίων.

ΚΙΝ.ΑΛΛ.: Απόλυτα αρνητικό

Χαρακτηριστική είναι η εντονότατη διαφωνία του Κινήματος Αλλαγής, που, παρά το γεγονός ότι ψήφισε επί της αρχής το νομοσχέδιο, πρόκειται σήμερα να καταψηφίσει τη ρύθμιση.

Αναφερόμενη στο άρθρο 50, η τομεάρχης Παιδείας του ΚΙΝ.ΑΛΛ. Χαρά Κεφαλίδου έκανε λόγο για «ισοπεδωτική» ρύθμιση που «ακυρώνει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και υποβαθμίζει τα προσόντα των μελλοντικών καθηγητών/τριών». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας του Τομέα Παιδείας Νίκος Τσούλιας κατηγόρησε τη Ν.Δ. ότι με τη νέα ρύθμιση «υποβαθμίζει το επιστημονικό και παιδαγωγικό πεδίο των πτυχιούχων στην εκπαιδευτική κοινότητα» προσθέτοντας πως πρόκειται για εξέλιξη που επηρεάζει «με καθοριστικό και απόλυτα αρνητικό τρόπο το σήμερα και το αύριο της δημόσιας εκπαίδευσης».

 

ΤΟ ΤΕΕ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 50

Δεν θα επιτρέψουμε την απαξίωση των διπλωμάτων των Πολυτεχνείων

Διαφωνεί με την εξίσωση κολεγίων - πανεπιστημίων

Τη διαφωνία του με τη νομοθετική ρύθμιση για την «αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων κολεγίων και των ξένων πανεπιστημίων καθώς «είναι κατάφωρα άδικη για τους διπλωματούχους μηχανικούς», εκφράζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σε ανακοίνωσή της η διοικούσα επιτροπή του Επιμελητηρίου ζητάει από την κυβέρνηση να αποσύρει το άρθρο 50, υπογραμμίζοντας ότι με το άρθρο αυτό αίρεται στην πράξη το άρθρο 16 του συντάγματος για την υπεράσπιση της δημόσιας Παιδείας. Επίσης προειδοποιεί πως, «ως υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και κατ' επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων», δεν θα επιτρέψει «την απαξίωση των διπλωμάτων των ενιαίων πενταετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποδεχόμενο την αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών».

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ ΕΝΟΨΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

"Μέλημα της κυβέρνησης δεν είναι ούτε η αριστεία ούτε η αξιοκρατία, αλλά η πελατεία"

Το άρθρο 50 παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 16 του συντάγματος


«Βασικό μέλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι ούτε η αριστεία ούτε η αξιοκρατία αλλά η πελατεία. Η πελατεία των κολεγίων» σχολίασε χθες από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση της αριστείας από τη μία σχεδιάζει να επαναφέρει τη βάση του 10 στις Πανελλαδικές εξετάσεις, αφήνοντας έτσι έκτος δημοσίων ΑΕΙ χιλιάδες νέες και νέους κάθε χρόνο, και από την άλλη επιβραβεύει όσους δεν δίνουν καν εξετάσεις, αλλά πηγαίνουν σε ιδιωτικά κολέγια».

«Παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 16 του συντάγματος» είπε αναφερόμενος στην επίμαχη διάταξη για τα κολέγια και υπενθύμισε πως «οι νέες και οι νέοι της χώρας μας δεν είναι πελάτες. Είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Και δικαιούνται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση».

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Μην μιλάτε. Χειροκροτήστε

Τις μέρες της πανδημίας τα κανάλια αναζητούν εναγωνίως Έλληνες γιατρούς που να εργάζονται σε νοσοκομεία του εξωτερικού και τους βγάζουν στα δελτία ειδήσεων για να περιγράψουν τις εμπειρίες τους.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο