Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Το νέο πλαίσιο επιλογής Διευθυντών σε σχολεία και Εργαστηριακά Κέντρα

Το ν/σ εισήχθη στη Βουλή με τη διαδικασία του επείγοντος, προκειμένου να έχει ψηφιστεί ως την ερχόμενη εβδομάδα

Φύλλα αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, της προσωπικότητας και της συγκρότησης όσων υποψηφίων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να οριστούν Διευθυντές στις σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν, θα συμπληρώνουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Αυτό προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για το νέο τρόπο κρίσης των νέων Διευθυντών στα σχολεία και Εργαστηριακά Κέντρα.

Το ν/σ εισήχθη στη Βουλή με τη διαδικασία του επείγοντος, προκειμένου να έχει ψηφιστεί ως την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως προβλέπει, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί συνέρχονται αυθημερόν, μετά τη γνωστοποίηση των υποψηφιοτήτων, για να συμπληρώσουν το πρακτικό που καταρτίζει το υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και στο οποίο συμπληρώνουν την γνώμη τους επί των υποψηφίων.

“Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί ένα θεσμικό συλλογικό όργανο διοίκησης των σχολικών μονάδων”, τονίζει το υπουργείο Παιδείας επικαλούμενο τις ειδικές διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Ωστόσο, όπως αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, λόγω της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ που ακυρώνει το “νόμο Μπαλτά-Κουράκη”, επιλέγει τη λύση της απλής γνωμοδότησης από πλευράς εκπαιδευτικών για τους νέους Διευθυντές.

Όπως υποστηρίζει η αιτιολογική έκθεση: “Η διατύπωση της γνώμης των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών συνιστά ένα επιπρόσθετο εργαλείο αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το αποφασίζον συλλογικό όργανο κατά την μοριοδότηση του ανωτέρω κριτηρίου, απλά δρα επικουρικά στη διαμόρφωση μίας συνολικής εικόνας των προσόντων του υποψηφίου που κρίνονται κατάλληλα για την άσκηση των καθηκόντων διευθυντή σχολικής μονάδας. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι υποψήφιοι δύνανται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, αφενός να υποστηρίξουν πλήρως την υποψηφιότητά τους και τα εν γένει προσόντα τους, αφετέρου να διατυπώσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους επί των διαλαμβανομένων στο πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, αν αυτό υπάρχει”.

Το υπουργείο Παιδείας θυμίζει ότι με το “νόμο Μπαλτά-Κουράκη”, το ν. 4327/2015 “αναβαθμίστηκε ο ρόλος των εκπαιδευτικών και προβλέφθηκε για πρώτη φορά η ενεργή συμμετοχή τους κατά την επιλογή του διευθυντή στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν. Με τον τρόπο αυτό, δόθηκε στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να εκφράσουν, με τρόπο που να έχει έμπρακτο και ορατό αποτέλεσμα, την πεποίθησή τους για τη συμβολή των υποψήφιων διευθυντών στο εκπαιδευτικό έργο, για την παιδαγωγική και επιστημονική τους συγκρότηση, καθώς και για τις διοικητικές και διευθυντικές τους”.

Η νέα διαδικασία που προβλέπει το νομοσχέδιο

Οι θητείες των νέων Διευθυντών ορίζονται πλέον ως 3ετείς και λήγουν στις 31 Ιουλίου του αντίστοιχου έτους. Με το νέο ν/σ οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα όπου υπηρετούν.

Όμως, όσοι για δύο συνεχόμενες θητείες έχουν υπηρετήσει ως Διευθυντές στην σχολική μονάδα, τότε δεν επιτρέπεται να υποβάλουν ξανά αίτηση για αυτή, παρά μόνο για όποια άλλη θέλουν.

Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων καταρτίζεται από διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων διευθυντών, επί του οποίου μπορούν να γίνουν ενστάσεις.

Στη συνέχει το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, σε επταμελή σύνθεση, καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των εκπαιδευτικών, καταρτίζει Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα υποψηφίων διευθυντών. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία των ενστάσεων.

Τέλος, υποβάλλονται Τελικοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες στον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το νομοσχέδιο ορίζεται ότι ως διευθυντές των σχολείων ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται μόνον οι εκπαιδευτικοί των κλάδων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ προβλέπεται πρώτη φορά η δυνατότητα επιλογής Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων.

Το υπουργείο Παιδείας επιφυλάσσεται να καταθέσει ρύθμιση για τον τρόπο επιλογής των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης συνολικά.

Ο φάκελος υποψηφιότητας για τις θέσεις των νέων Διευθυντών

-αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

-παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσόντων που δεν μοριοδοτούνται

 

Μοριοδότηση επιμέρους κριτηρίων

-10-12 μονάδες η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση

-13 μονάδες η υπηρεσιακή κατάσταση, η καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (ως 14 μονάδες για τους διευθυντές εκπαίδευσης)

-προφορική συνέντευξη ενώπιον των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (σε 7μελή σύνθεση)

 

Οι προϋποθέσεις επιλογής

-10ετής τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα

-10ετή τουλάχιστον διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

Διδακτική υπηρεσία

* η άσκηση διδακτικού έργου

* οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου

* η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

* αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ τουλάχιστον 6 μήνες

Δείτε όλα τα σχόλια