Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

"Οξυγόνο" για τα νησιά

Έργο για τη δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ιατρικού οξυγόνου μέσα στα νοσοκομεία των νησιών, κόστους 1,8 εκατ., υπέγραψε ο Αλ. Χαρίτσης

Σύμβαση χρηματοδότησης του έργου «Οξυγόνο» για τη δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ιατρικού οξυγόνου μέσα στα νοσοκομεία των νησιών υπέγραψε, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Το έργο έχει προϋπολογισμό ύψους 1,8 εκατ. ευρώ με κύριο δικαιούχο τη 2η ΔΥΠΕ (Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας) Πειραιώς και Αιγαίου και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020. Με τον τρόπο αυτόν αναμένεται να εγκατασταθούν μονάδες ιατρικού οξυγόνου σε νοσοκομεία των νησιών Ρόδου, Λέσβου, Σάμου και Λέρου συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση μιας πολύ σημαντικής κατηγορίας δαπάνης.

Γιατί είναι ακριβή η μεταφορά

Πριν από πέντε έτη η Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία όρισε τη χρήση οξυγόνου καθαρότητας 93% ως κατάλληλου για ιατρικούς σκοπούς. Κατόπιν τούτου, για καθαρά οικονομικούς λόγους, υιοθετήθηκε από τις νοσηλευτικές μονάδες της Ε.Ε. η τακτική να τροφοδοτούνται με ιατρικό οξυγόνο που παράγεται από γεννήτριες (concentrator) οξυγόνου. Ως γνωστόν οι γεννήτριες οξυγόνου PSA (Pressure Swing Adsorption) παράγουν οξυγόνο υψηλής καθαρότητας (93%) και κατά συνέπεια κατάλληλο για ιατρική χρήση και ως εκ τούτου μπορούν να εγκαθίστανται στις νοσηλευτικές μονάδες για κάλυψη των αναγκών σε οξυγόνο.

Σήμερα το μέσο κόστος παραγωγής οξυγόνου από μονάδες εγκατεστημένες σε νοσηλευτικές μονάδες ανέρχεται σε 26 λεπτά ανά κυβικό μέτρο, σε αντιδιαστολή με την αγορά οξυγόνου, που σήμερα ανέρχεται σε 67 λεπτά ανά κυβικό μέτρο πλέον μεταφορικών εξόδων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέσο μεταφορικό κόστος για τη μεταφορά αερίων στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου ανέρχεται σε 2 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, κάτι που εκτινάσσει το κόστος απόκτησης ιατρικού οξυγόνου από τις νοσηλευτικές μονάδες των νησιών του Αιγαίου.

Για να γίνει μία σύνδεση με τα θέματα του ενεργειακού κόστους, η δαπάνη παραγωγής με γεννήτριες στην Ελλάδα του ενός κυβικού μέτρου ιατρικού οξυγόνου ισούται περίπου με τη δαπάνη του 1,8 - 2,0 kwh, ήτοι η δαπάνη παραγωγής οξυγόνου με γεννήτριες οξυγόνου δεν ξεπερνά το 0,3 ευρώ το κυβικό μέτρο (όλες οι νοσηλευτικές μονάδες διαθέτουν μέση τάση). Αντίθετα η τιμή μονάδας ανά κυβικό μέτρο του οξυγόνου, με την οποία προμηθεύονται τα νοσοκομεία οξυγόνο, κυμαίνεται από 2,8 έως 7,0 kwh.

Τα νησιά προμηθεύονται με το μέγιστο κόστος από το παρατεθέν εύρος τιμών. Αυτό σημαίνει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα εν λόγω δημόσια κτήρια αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό.

Γ.Α.

Δείτε όλα τα σχόλια