Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ο Γ. Μπασκόζος πρόεδρος της 26ης Μόνιμης Επιτροπής του ΠΟΥ Ευρώπης

«Σημαντική διάκριση για την Ελλάδα καθώς ενισχύεται η διεθνής παρουσία της χώρας μας στο χώρο της υγείας και η συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του ΠΟΥ»

Στο πλαίσιο των εργασιών της 68ης Συνόδου του ΠΟΥ Ευρώπης που λαμβάνει χώρα στη Ρώμη, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας  Ιωάννης Μπασκόζος αναδείχθηκε πρόεδρος της 26ης Μόνιμης Επιτροπής της Περιφερειακής Επιτροπής για τον ΠΟΥ Ευρώπης   (26th SCRC) της οποίας είναι μέλος από το 2016.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική διάκριση για την Ελλάδα καθώς ενισχύεται η διεθνής παρουσία της χώρας μας στο χώρο της υγείας και η συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του ΠΟΥ.

Υπενθυμίζεται ότι η SCRC είναι το εκτελεστικό όργανο του Π.Ο.Υ. Ευρώπης και διασφαλίζει τόσο την εφαρμογή των αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής (RC) όσο και των πολιτικών δημόσιας υγείας από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Παράλληλα έχει συμβουλευτικό ρόλο τόσο προς την RC όσο και προς την Περιφερειακή Διευθύντρια.

Η συνεργασία του υπουργείου Υγείας της Ελλάδας και του ΠΟΥ Ευρώπης έχει αναβαθμιστεί μέσα από τη συνεργασία για τη μεταρρύθμιση των πολιτικών δημόσιας υγείας (πρόληψη κι αγωγή υγείας), μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, διασφάλισης της καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για όλους με βάση την οδηγία του ΠΟΥ « Να μην μένει κανένας πίσω».

Δείτε όλα τα σχόλια