Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Υπό προϋποθέσεις οι φιλόδοξοι στόχοι του Green Deal

Τι περιλαμβάνει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική - "Κλειδιά" για αποφάσεις ο προϋπολογισμός και η διατήρηση των βασικών διατάξεων της ΚΑΠ

Ενσωμάτωση των φιλοδοξιών της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) υπό προϋποθέσεις βλέπει η Κομισιόν.

Γενικά, η πρόταση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θεωρείται συμβατή με την Πράσινη Συμφωνία και ιδίως των στρατηγικών «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της βιοποικιλότητας με τις οποίες και συνδέεται, όπως προκύπτει από ανάλυση της Κομισιόν για τους συνδέσμους μεταξύ ΚΑΠ και Πράσινης Συμφωνίας. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η δυνατότητα η ΚΑΠ να δεχτεί την Πράσινη Συμφωνία εξαρτάται από διάφορες πτυχές που εκτείνονται από ένα κατάλληλο μερίδιο στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ε.Ε., σε κάθε πυλώνα της ΚΑΠ, μέχρι τις βασικές διατάξεις τής πρότασης της Κομισιόν που πρέπει να διατηρηθούν στην τελική θεσμοθέτησή της, όπως έχει συμφωνηθεί από Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, κάτι τέτοιο περιλαμβάνει:

- Μια επαρκή αρχή «μη οπισθοδρόμησης» που θα υποχρεώνει τα κράτη - μέλη στα δικά τους στρατηγικά σχέδια να δείχνουν μια αυξημένη φιλοδοξία σε σχέση με σήμερα αναφορικά με περιβαλλοντικούς και σχετικούς με το κλίμα στόχους.

- Ένα φιλόδοξο σύστημα που, υπό όρους, διατηρεί βασικά πρότυπα (εναλλαγή καλλιεργειών, κάλυψη εδάφους, συντήρηση μόνιμων λειμώνων, γεωργική γη αφιερωμένη σε μη παραγωγικές περιοχές ή χαρακτηριστικά).

- Υποχρεωτικά οικολογικά σχήματα.

- Συγκεκριμένες δαπάνες για το περιβάλλον και το κλίμα στο 30% του προϋπολογισμού της αγροτικής ανάπτυξης για κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, με εξαίρεση τις πληρωμές για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, όπως και οριοθέτηση των τομεακών παρεμβάσεων.

- Απαιτήσεις συλλογής δεδομένων και κοινές προσεγγίσεις δεδομένων μεταξύ πολιτικών.

- Προβλέψεις για τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Διαπιστώνει επίσης ότι ορισμένες βελτιώσεις στην τελική θεσμοθέτηση της νέας ΚΑΠ θα μπορούσαν να κλείσουν τα κενά που έχουν εντοπιστεί και να ενδυναμώσουν τα τελικά νομικά κείμενα της ΚΑΠ προκειμένου να βοηθήσουν στην επίτευξη των φιλοδοξιών της Πράσινης Συμφωνίας.

Συγκεκριμένα:

- Κατώτατο όριο συγκεκριμένων δαπανών που προορίζονται για οικολογικά συστήματα και πρόσθετες ενδείξεις που αφορούν αγροτικές πρακτικές που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από τέτοια σχήματα.

- Ενσωμάτωση των σχετικών νομοθετικών στοιχείων αναφορικά με την καλή μεταχείριση των ζώων και την αντιμικροβιακή αντοχή στην ΚΑΠ.

Πρόσθετες δράσεις

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, η Κομισιόν θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετης πρακτικής δράσης ώστε να καταστήσει την υλοποίηση της μελλοντικής ΚΑΠ πιο αποτελεσματική για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας με:

- Τη δημιουργία ενός δομημένου διαλόγου για την προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συστάσεων σε κάθε κράτος - μέλος για τήρηση των συγκεκριμένων εννέα στόχων της ΚΑΠ πριν κατατεθούν επίσημα τα προσχέδια των στρατηγικών σχεδίων. Στον διάλογο τα κράτη - μέλη θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους νέους ποσοτικοποιημένους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας στα στρατηγικά τους σχέδια.

- Την κοινή χρήση επιπρόσθετων εγγράφων για το πώς τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ θα αξιολογηθούν και ανταλλαγή παρατηρήσεων για την αξιολόγηση των προτεινόμενων στόχων στο πλαίσιο των διαφορετικών στρατηγικών σχεδίων.

- Αξιολόγηση της εισοδηματικής στήριξης και των παρεμβάσεων στο πλαίσιο τομεακών προγραμμάτων, που προτείνονται στα στρατηγικά σχέδια, υπό την έννοια της συνέπειάς τους απέναντι στην ανάγκη για συνολική βιωσιμότητα.

- Πρόταση νομοθέτησης για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του σημερινού Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης προκειμένου να συμπεριληφθούν δείκτες αειφορίας και να ενισχυθεί η σύνδεση με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Στηρίξτε την έγκυρη και μαχητική ενημέρωση. Στηρίξτε την Αυγή. Μπείτε στο syndromes.avgi.gr και αποκτήστε ηλεκτρονική συνδρομή στο 50% της τιμής.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Ο ψεύτης κ. Βρούτσης

Θα ήταν χρήσιμο να εξετάσει κάποιος συνολικά τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει ώς τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, απέναντι στην τεράστια κοινωνική κρίση που προκαλεί η πανδημία. Γιατί αυτό αποκαλύπτει ξεκάθαρα τις προθέσεις της απέναντι στον κόσμο της εργασίας.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο