Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Ανάπτυξη με τα οφέλη στην κοινωνία

Αλέξης Τσίπρας: "Στόχος μας είναι η μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες μέσα στην επόμενη πενταετία"

Ικανοποιημένοι επέστρεψαν στην Αθήνα ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί που συμμετείχαν στις εργασίες του πρώτου περιφερειακού αναπτυξιακού συνεδρίου στην Κοζάνη. Ένα συνέδριο που συνέπεσε με σειρά καλών ειδήσεων για την οικονομία, με τον τερματισμό του προγράμματος υπερβολικού ελλείμματος αλλά και το άνοιγμα του δρόμου για την έξοδο στις αγορές.

Συνεργάτες του Αλ. Τσίπρα μιλούν για συμμετοχή περισσότερων από 150 φορέων, κάτι που ήταν "πέραν των προσδοκιών", κάνοντας λόγο για εποικοδομητική διάθεση συμβολής στον διάλογο με προτάσεις και θετική διάθεση για μια δημιουργική πορεία εξόδου από την κρίση.

Το συνέδριο της Κοζάνης ήταν το πρώτο από τα 13 προγραμματισμένα συνέδρια που θα διεξαχθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με στόχο τη χάραξη του χάρτη της παραγωγικής ανασυγκρότησης με βάση τις ανάγκες, τις προτάσεις και τις προοπτικές της κάθε περιοχής.

Το "παρών" έδωσαν ο υπουργός οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου και ο αναπληρωτής Χ. Χαρίτσης, ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και ο αναπληρωτής, Κ. Οικονόμου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου, ο υπουργός Υποδομών Χρ. Σπίτζης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης, ο περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης και αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και παραγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων τοπικών φορέων.

Οφέλη στην κοινωνία

"Η ανάπτυξη δεν μπορεί να εξαντλείται στους αριθμούς και τα στατιστικά μεγέθη. Η ανάπτυξη έχει νόημα όταν τα οφέλη της διαχέονται στην κοινωνία" είπε ο Αλ. Τσίπρας από το βήμα του συνεδρίου, συμπυκνώνοντας την αντίληψη που διαπνέει το κυβερνητικό σχήμα στον δρόμο εξόδου από την κρίση.

Συγκεκριμένα, παρουσίασε τις παράμετρους του αναπτυξιακού υποδείγματος που σχεδιάζει η κυβέρνηση:

* Διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, βασισμένου στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας. "Να σχεδιάσουμε μια αποφασιστική στροφή στην οικονομία της γνώσης" είπε, τονίζοντας την ανάγκη να ανατραπεί το δυσμενές αρνητικό ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών με την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

"Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας πρέπει να βασίζεται στον περιφερειακό και τομεακό σχεδιασμό" υπογράμμισε, υποστηρίζοντας πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα εγχειρήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας θα βοηθηθούν από κατάλληλες υποστηρικτικές δομές. Μίλησε ακόμα για στήριξη συλλογικών μορφών ανάπτυξης όπως τα clusters, οι συνεταιρισμοί και οι συμβολαιακές συνεργασίες παραγωγών και μεταποιητών.

Απασχόληση. Ο Αλ. Τσίπρας υπογράμμισε τη μείωση της ανεργίας με την αύξηση κατά 260.000 των θέσεων εργασίας. "Στόχος μας είναι η μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες μέσα στην επόμενη πενταετία" τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι θέσεις αυτές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων.

* Μείωση κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων με αξιοποίηση των παραγωγικών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε περιφέρειας. "Να δώσουμε επιχειρηματική προοπτική και διέξοδο" είπε, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της ενίσχυσης του κοινωνικού και συνεταιριστικού τομέα της οικονομίας.

* Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, σε κοινό βηματισμό με τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. "Η περιβαλλοντική αειφορία θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο των επιδιώξεων και του σχεδιασμού μας" υπογράμμισε.

Πού θα βασιστεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός

Στους επιμέρους άξονες της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου, ο οποίος εκτίμησε πως το 2017 "είναι το πρώτο πραγματικά έτος εξόδου από την οικονομική κρίση χάρις στη σταθερή αναπτυξιακή πορεία που εξασφαλίζει η νέα στρατηγική", σημειώνοντας πως η ανάπτυξη για το έτος μπορεί να είναι ίση και πιθανώς μεγαλύτερη του 2%.

Μεταξύ άλλων, στους βασικούς άξονες του αναπτυξιακού σχεδίου συγκαταλέγονται:

- Η δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας.

- Η βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης.

- Η αναβάθμιση - ενίσχυση παρατηρητηρίου τιμών.

- Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ.

- Η αναμόρφωση του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις, (καθιέρωσης νέων κινήτρων ενίσχυσης επενδυτών, θέσπιση συστήματος αξιολόγησης, επιβολή ρητρών ορθής εκτέλεσης έργων, μηχανισμός ελέγχου και εξειδικευμένων δομών υποστήριξης μιας στάσης - οne stop shop).

- Η ίδρυση και συγκρότηση Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

- Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Ιδρύεται η Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Κομβικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού προγράμματος είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα παρέχει χρηματοδοτική και συμβουλευτική στήριξη της υγιούς μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, θα στηρίζει την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και την ανάπτυξη περιφερειακών υποδομών.

Ο υπό σύσταση αναπτυξιακός φορέας θα σχηματιστεί ως ομπρέλα και θα περιλαμβάνει ως θυγατρικές το ΕΤΕΑΝ, τον ΟΑΕΠ, και το «Enterprise Greece», καθώς και έναν επιπλέον επιχειρησιακό βραχίονα για την ανάπτυξη των περιφερειακών υποδομών της χώρας.

"Η Αναπτυξιακή Τράπεζα συνιστά μια συγκροτημένη θεσμική προσπάθεια αναδιοργάνωσης των αναπτυξιακών φορέων του Δημοσίου με όρους διαφάνειας, εξοικονόμησης των πόρων λειτουργίας τους και καλύτερης αξιοποίησης των στελεχών τους" είπε χαρακτηριστικά ο Δ. Παπαδημητρίου.

Περιβάλλον και λιγνίτης

Παράλληλα, ο Γ. Σταθάκης ανήγγειλε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας, μιλώντας για διατήρηση της ισχυρής θέσης της ΔΕΗ. Αναφορικά με τον λιγνίτη, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξαν οι κυβερνητικοί παράγοντες, θα παραμείνει το "στρατηγικό καύσιμο της χώρας" στο πλαίσιο που επιτρέπει η Συνθήκη των Παρισίων, με στόχο τον σταδιακό περιορισμό του με αξιοποίηση σύγχρονων και αποδοτικότερων τεχνολογιών εκμετάλλευσης του λιγνίτη, με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Μάλιστα, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος υπογράμμισε ότι η όποια συμφωνία προκύψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ΔΕΗ "θα προτάσσει τη διατήρηση των θέσεων εργασίας".

Οι εξαγγελίες - παρεμβάσεις για τη Δυτική Μακεδονία

* Συστάθηκε το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που είχε παρουσιάσει και υπογράψει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτσης, μαζί με τον πρόεδρο του ΕΤΕΑΝ Κ. Γαλιάτσο και τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδη. Το Ταμείο θα χρηματοδοτήσει πάνω από 200 τοπικά επιχειρηματικά σχέδια με πόρους 10 εκατ. ευρώ (5 από υπουργείο Οικονομίας και 5 από την Περιφέρεια).

Όπως σημείωσε ο Αλ. Χαρίτσης, η ίδρυση του Ταμείου προέκυψε μέσα από τη στενή και ισότιμη συνεργασία του υπ. Οικονομίας, της Περιφέρειας και των τοπικών παραγωγικών φορέων. "Είναι ένα πρότυπο συνεργασίας και συντονισμού που θέλουμε να το επεκτείνουμε και σε άλλες περιφέρειες", είπε ο αναπληρωτής υπουργός, δίνοντας το στίγμα του κυβερνητικού σχεδιασμού.

- Διά στόματος του πρωθυπουργού ανακοινώθηκε η καθιέρωση του ειδικού τιμολογίου της ΔΕΗ για επιχειρήσεις και νοικοκυριά στη Δυτική Μακεδονία, αρχής γενομένης με τον προϋπολογισμό του 2018. Ένα αίτημα χρόνων για την περιοχή.

* Αναβάθμιση του αεροδρομίου Καστοριάς σε διεθνές και δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου, προκειμένου να αξιοποιηθεί η γεωγραφική θέση και η σύνδεση με τις βαλκανικές χώρες.

* Παραχώρηση της έκτασης του ΟΣΕ στον Δήμο Κοζάνης, για αξιοποίηση - ανάπλαση.

* Επαναπόδοση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, ζήτημα το οποίο πρόκειται να ρυθμιστεί νομοθετικά. Πρόγραμμα αποκατάστασης εδαφών.

* Πιλοτικό πρόγραμμα για καλλιέργεια αρωματικών φυτών σε παλιά ορυχεία και εκτάσεις της ΔΕΗ.

* Επέκταση τηλεθέρμανσης σε επιχειρήσεις, μέσω βιομάζας , με στόχο την ενίσχυση του εν λόγω δικτύου.

* Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιοχής (Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ).

* Αξιοποίηση της διέλευσης του αγωγού ΤΑΡ με επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου, αρχικά σε Καστοριά και Άργος Ορεστικού. Δημιουργία δύο επιπλέον τερματικών σταθμών.

* Απόδοση του στρατοπέδου Μακεδονομάχων Κοζάνης, συνολικής έκτασης 400 στρεμμάτων, στον δήμο της πόλης.

* Ένταξη 359 νέων αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας που αρχικά κρίθηκαν υπεράριθμοι από το πρόγραμμα νέων αγροτών στη χρηματοδότηση.

Επιπλέον έγινε αναφορά στην ανάγκη ολοκλήρωσης της σιδηροδρομικής Εγνατίας και των διαδικασιών του οδικού άξονα Ε65, ενώ εγκαινιάστηκε ο κάθετος άξονας Κορομηλιάς - Κρυσταλλοπηγής.

Δείτε όλα τα σχόλια