Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η κοινωνική συνοχή προτεραιότητα για την Αθήνα

ΑΜΠΕ

Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Αλ. Τσίπρας - Ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει πως ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο αναδιανομής. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να υποστηρίξει ότι η χρηματοδότηση της έρευνας, της καινοτομίας και της αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της πολιτικής συνοχής

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με κεντρική ατζέντα το Brexit, το μεταναστευτικό, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. (2021-2027) και τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους ο Αλ. Τσίπρας, ως προς το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα τονίσει ότι ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο αναδιανομής, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση και η μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο θα υποστηρίξει τη χρηματοδότηση των νέων πολιτικών, όπως η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και ότι η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των παραδοσιακών πολιτικών της Ε.Ε., της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, οι οποίες αποτελούν βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Θα σημειώσει μάλιστα την ανάγκη για νέους ευρωπαϊκούς ίδιους πόρους, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες της Ε.Ε. Τέλος, αναμένεται να σταθεί στην ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία επί του νέου δημοσιονομικού πλαισίου εντός της θητείας της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Θεσμοί δημοκρατικής λογοδοσίας

Ως προς το ζήτημα του Brexit, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, πρόκειται να τονίσει ότι η συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί μία πολύ ευαίσθητη ισορροπία και ότι δεν υφίστανται περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης. Αναφορικά με το σύμφωνο για το ευρώ θα εκφράσει την υποστήριξη της χώρας μας στην ολοκλήρωση της Ευρωζώνης με θεσμούς που θα υπόκεινται σε δημοκρατική λογοδοσία και θα δηλώσει ότι υποστηρίζει τις προτάσεις για ισχυρό προϋπολογισμό της Ευρωζώνης με σταθεροποιητική λειτουργία.

Συλλογική λύση στο μεταναστευτικό

Τέλος, όσον αφορά το μεταναστευτικό, ο Αλ. Τσίπρας αναμένεται να τονίσει την ανάγκη ευρωπαϊκής συλλογικής λύσης στην ευρωπαϊκή πρόκληση του μεταναστευτικού - προσφυγικού ζητήματος στη βάση της συνευθύνης και της αλληλεγγύης. Θα υπογραμμίσει μάλιστα ότι όλες οι προτάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου είναι αλληλένδετες και αποτελούν δέσμη μέτρων. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται στον δίκαιο επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ όλων των κρατών - μελών.

Δείτε όλα τα σχόλια