Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

"Μισθοί Βουλγαρίας" με... ρήτρα μεταρρυθμίσεων!

Αποσύνδεση κατώτερου μισθού και κλαδικών συμβάσεων ζητούν οι εργοδότες

"Μισθούς Βουλγαρίας" με οψιόν μεταρρυθμίσεων προτείνουν οι εργοδότες. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΒ προτείνει ως θέμα συζήτησης, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από τους μισθούς που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις. Όπως επίσης και σύσταση νέου Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου με στόχο την υποστήριξη όσων αναμένεται να έχουν περισσότερο ανάγκη πρόσθετο εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση.

Για το θέμα των μισθών ο ΣΕΒ ζητάει "αποσύνδεση στην πράξη του καθορισμού και των μεταβολών του κατώτατου μισθού από τις διαδικασίες καθορισμού και τις μεταβολές των μισθών στις επιχειρήσεις ή τους κλάδους, οι οποίοι θα πρέπει να διαμορφώνονται από τα μέρη με βάση τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και των κλάδων". Και προσθέτει πως "όσοι υποστηρίζουν ότι 'δεν θέλουμε μισθούς Βουλγαρίας' θα πρέπει να συμπληρώνουν 'και γι' αυτό οφείλουμε να υλοποιήσουμε βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και το άνοιγμα των αγορών'.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, όταν υπάρξει αναπροσαρμογή του κατωτάτου μισθού, αυτή δεν πρέπει να μεταφέρεται αυτομάτως ως αφετηρία των αυξήσεων σε επίπεδο κλάδων και επιχειρήσεων. Ζητάει επίσης, για το διάστημα που ο κατώτατος μισθός θα διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα, οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι να μπορούν να αναπροσαρμόζουν τους δικούς τους μισθούς με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Ο Σύνδεσμος διευκρινίζει ότι δεν τάσσεται υπέρ της μείωσης του κατώτατου μισθού, τονίζει ωστόσο ότι "όσο είμαστε ακόμη στα πρώτα δειλά σημάδια σταθεροποίησης του ΑΕΠ, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τη μείωση της εκτεταμένης ανεργίας, ενώ δεν αποτελεί προτεραιότητα και βιώσιμη επιλογή η επαναφορά του ονομαστικού κατώτατου μισθού στα επίπεδα 2010-2012, τα οποία ενδέχεται να επιβαρύνουν τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης (και να εντείνουν φαινόμενα αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας)".

Άλλα θέματα που θέτει ο ΣΕΒ στον κοινωνικό διάλογο είναι: το μέλλον της εργασίας, επανεκκίνηση επιχειρήσεων - διάσωση θέσεων εργασίας, χρηματοδότηση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης των συνδικαλιστικών φορέων και των ινστιτούτων τους, σύσταση συμβουλίου τριμερούς διαβούλευσης, συμφωνία πλαίσιο με κατευθυντήριες γραμμές για αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις.

ΘΑΝ.ΠΑΝ.

Δείτε όλα τα σχόλια