Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος: Ανακάμπτει σταδιακά το τραπεζικό σύστημα

Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, συρρικνώνεται για έξι συνεχόμενα τρίμηνα και διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 σε 100,4 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,6% (ή 8,2 δισ. ευρώ) σε σχέση με τη μέγιστη τιμή που καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2016 - Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ποσοστό 66,5%, ενώ οι μεσαίες 38,9%

Η σταδιακή ανάκαμψη του πιστωτικού συστήματος συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017, όπως διαπιστώνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος (Ιανουάριος 2018), καταγράφοντας ευοίωνες μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μάλιστα, στην έκθεσή της τονίζει ότι φέτος αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4%.

Όπως σημειώνει η ΤτΕ, η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και η πρόοδος στην εφαρμογή του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής συνέβαλε στην εμπέδωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας του πραγματικού τομέα της οικονομίας.

Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με κυριότερες την αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, την απεξάρτηση των τραπεζών από τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας και την ανταπόκρισή τους στις αυξανόμενες εποπτικές απαιτήσεις.

Συνεχής συρρίκνωση

Όσον αφορά τους τραπεζικούς κινδύνους, ο πιστωτικός κίνδυνος εμφάνισε σταθεροποιητικές τάσεις. Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συρρικνώνεται για έξι συνεχόμενα τρίμηνα και διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 σε 100,4 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 7,6% (ή 8,2 δισ. ευρώ) σε σχέση με τη μέγιστη τιμή που καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2016. Η βελτίωση κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2017 ήταν αποτέλεσμα κυρίως διαγραφών δανείων, ενώ θετικά συνέβαλε στη μείωση και η πώληση δανείων εκ μέρους των τραπεζών. Οριακή μείωση εμφάνισε και το ποσοστό των ΜΕΑ στο σύνολο των ανοιγμάτων (Σεπτέμβριος 2017: 44,6%, Δεκέμβριος 2016: 44,8%), ενώ επιπλέον, με βάση τις εκθέσεις προόδου που έχει δημοσιεύσει η Τράπεζα της Ελλάδος, κρίνεται ικανοποιητική η πρόοδος ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.

Η ακτινογραφία των επιχειρήσεων

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που παρουσιάζει η Τράπεζα της Ελλάδος για τη διάρθρωση των κόκκινων δανείων. Όπως προκύπτει, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ποσοστό 66,5%, ενώ οι μεσαίες 38,9%. Πρώτες σε επίπεδο κλάδων βρίσκονται οι εταιρείες εστίασης, στις οποίες τα κόκκινα δάνεια ανέρχονται στο 77,9% του συνολικού δανεισμού τους.

Σχετικά με τη διάρθρωση των χρηματοδοτήσεων στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σημειώνεται ότι το 19,7% των συνολικών χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις έχουν δοθεί σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για το συγκεκριμένο να κυμαίνεται στο 57,6%, υψηλότερα του μέσου όρου του δείκτη των επιχειρηματικών ανοιγμάτων, ο οποίος κυμαίνεται στο 43,5%.

Οι κλάδοι

Πολύ υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρατηρούνται στους κλάδους:

- Της εστίασης (77,9%)

- Των αγροτικών δραστηριοτήτων (56,4%)

- Των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ενημέρωσης (69%)

- Της μεταποίησης (46,5%)

- Των κατασκευών (52,2%).

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων παρατηρούνται ενδεικτικά στους κλάδους:

- Της ενέργειας (4,9%)

- Της δημόσιας διοίκησης (0,7%)

- Των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (20,1%).

Οι πωλήσεις δανείων

Σε ειδική ανάλυση που καλύπτει τα εναλλακτικά σενάρια ως προς τη σύσταση των προς πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων και την επίδρασή τους στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, η κεντρική τράπεζα αποφαίνεται ότι ακόμη και στο επίπεδο μιας πολύ χαμηλής τιμής της τάξεως του 3% της ονομαστικής αξίας των ανοιγμάτων θα μπορούσαν να διαθέσουν το 64,7% του συνόλου των καταγγελμένων και σε καθυστέρηση άνω των 360 ημερών επιχειρηματικών και καταναλωτικών απαιτήσεων, ήτοι ποσό αθροιστικά 29,8 δισ. ευρώ, χωρίς ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να υποχωρήσει κάτω από το 12,5%.

Και η Κομισιόν διαπιστώνει βελτίωση

Mείωση ύψους 0,6% των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα μεταξύ 2016 και 2017 καταγράφει η πρώτη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι αναμένεται επιτάχυνσή της το αμέσως επόμενο διάστημα. Ειδικότερα, η έκθεση της Επιτροπής σημειώνει ότι στην Ελλάδα, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με το σύνολο των δανείων μειώθηκε από 47,2% τον Ιούνιο του 2016 σε 46,9% τον Ιούνιο του 2017, ενώ τα ιδιωτικά δάνεια υπέστησαν μια μικρή άνοδο, από 50,5% τον Ιούνιο του 2016 σε 50,6% τον Ιούνιο του 2017.

Τράπεζα Πειραιώς: Πώληση κόκκινων δανείων 200 εκατ. στη Ρουμανία

Την πώληση χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας 200 εκατ. ολοκλήρωσε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Tράπεζα Πειραιώς Ρουμανίας. Τα δάνεια αυτά προήλθαν από την αγορά της Ρουμανίας και πωλήθηκαν στον Όμιλο Kruk. "H πώληση σε συνδυασμό με προγενέστερες πωλήσεις παρόμοιων χαρτοφυλακίων ύψους 400 εκατ. είναι μέρος της συστηματικής προσπάθειας της τράπεζας να εκπληρώσει της υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλάνο αναδιάρθρωσης αναφέρει η τράπεζα.

Δείτε όλα τα σχόλια