Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Το χρονικό σύνταξης του Αναπτυξιακού Σχεδίου

Πώς φτάσαμε στο τελικό κείμενο: Η διετής προσπάθεια που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016 και ολοκληρώθηκε επί της ουσίας από την παρουσίαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου στο Eurogroup της 27ης Απρίλη του 2018

Επί δύο χρόνια καταρτίζεται το Αναπτυξιακό Σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο κατέληξε σε ένα κείμενο, το οποίο παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στο Eurogroup της 27ης Απρίλη, ενώ τις προηγούμενες μέρες έλαβε την τελική του μορφή και είναι έτοιμο πλέον να τεθεί προς δημόσια διαβούλευση. Το κείμενο πέρασε κατά τη διάρκεια αυτών των ετών από τα «χέρια» των υπουργών Σταθάκη, Παπαδημητρίου, του αναπληρωτή υπουργού Αλέξη Χαρίτση και φυσικά του γενικού Γραμματέα Λόη Λαμπριανίδη, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως θα συνοδεύσει την προοπτική της χώρας μέχρι και το 2021.

Ας δούμε όμως πως εξελίχθηκε το χρονικό...

Το κείμενο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην πρώτη του έκδοση προέκυψε από το ΚΕΠΕ και ήταν ένα μεγάλο κείμενο 200 σελίδων. Στη συνέχεια, υπό την πολιτική επίβλεψη του Υπουργού Οικονομίας Γ. Σταθάκη, προέκυψε μια μικρότερη έκδοση. Η έκδοση αυτή τέθηκε σε διαβούλευση με τα υπουργεία και με κοινωνικούς φορείς (ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΙΟΒΕ) με την ταυτόχρονη συμμετοχή στη συγγραφή και επεξεργασία του κειμένου του ΓΓ Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόη Λαμπριανίδη. Επίσης εκδοχή του κειμένου αυτού εγκρίθηκε από το ΚΥΣΟΙΠ.

Υπό την πολιτική επίβλεψη του Υπουργού Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου,  η εκδοχή αυτή του κειμένου εμπλουτίστηκε κυρίως με τη συμμετοχή του ΓΓ Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόη Λαμπριανίδη.

Προέκυψε έτσι ένα μεγάλο κείμενο 270 σελίδων το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής καθώς και της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης παρουσιάστηκε και συζητήθηκε σε θεματικές ημερίδες για σημαντικούς τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με στόχο την περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση των θέσεων που άπτονται της ΕΑΣ 2021.

Υπό την πολιτική επίβλεψη του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση συντάχθηκε ένα αναθεωρημένο σχέδιο, το οποίο ήταν αυτό που παρουσιάστηκε τελικά τον Απρίλιο 2018 με τίτλο “Α Growth Strategy for the Future” στο Eurogroup.

8 Απρίλιος 2016

Δημοσιοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου, «Προτάσεις  Αναπτυξιακού  Σχεδίου  Στρατηγικής Μεγέθυνσης προς την Ελληνική Κυβέρνηση», όπως εκπονήθηκε από το ΚΕΠΕ και παραδόθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξη. Να σημειωθεί ότι αναφέρετε «ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ», αλλά δεν υπήρξε δεύτερο διότι το ανέλαβε τελικά το Υπουργείο.

Ιούλιος 2016

Ολοκλήρωση στη βάση διαβούλευσης με τα «παραγωγικά Υπουργεία», νέου μικρότερου σε έκταση αναπτυξιακού σχεδίου.

10 Μαρτίου 2017

Στις 10/3/2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής που συγκάλεσε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Κατά την πρώτη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από τα μέλη της, οι: Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης και στελέχη του Υπουργείου.  Καθορίστηκαν οι γενικές κατευθύνσεις για την προώθηση του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και του νέου παραγωγικού προτύπου της χώρας.  Με στόχο τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής των αναπτυξιακών μέτρων και προγραμμάτων, αλλά και με την υποχρέωση για διατύπωση νέων αναπτυξιακών στρατηγικών, η Επιστημονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συμβουλίου ξεκίνησε την επεξεργασία και υλοποίηση των προτεραιοτήτων του αναπτυξιακού σχεδίου της Κυβέρνησης [το κείμενο εργασίας ήταν το πολυσέλιδο κείμενο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (ΕΑΣ2021) μέρος του οποίου είχε μεταφραστεί στα Αγγλικά].

Μάρτιος-Μάιος 2017

Κατά το διάστημα αυτό αποτυπώθηκαν στο κείμενο και έγινε η επεξεργασία των παρακάτω ζητημάτων:

· Εναρμόνιση της ΕΑΣ2021 βάσει των σχολίων και των παρατηρήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συμβουλίου.

· Επέκταση της ΕΑΣ2021 σε περιφερειακό επίπεδο: χαρτογράφηση αναπτυξιακών δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

4 Μαΐου 2017  

Συνεδρίασε η Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ) του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, με θέμα την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2017-2021.

Μάιος-Ιούλιος 2017

Κατά το διάστημα αυτό αποτυπώθηκαν στο κείμενο και έγινε η επεξεργασία των παρακάτω ζητημάτων:

• Επεξεργασία και ενσωμάτωση των σχολίων της ΕΚΕΔΔ στο προσχέδιο της ΕΑΣ 2021.

• Επικαιροποίηση και ενσωμάτωση αναπτυξιακών δράσεων ανά υπουργείο και ανά περιφέρεια.

• Μεταβολή των εναλλακτικών σεναρίων βάσει της αναπροσαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

• Σχεδιασμός και προγραμματισμός κύκλου Περιφερειακών Συνεδρίων προκειμένου να υπάρξει ένας αποκεντρωμένος διάλογος με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021».

Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017

Διοργάνωση Ημερίδων με την συμβολή του ΚΕΠΕ για την εύρεση Δεικτών Παρακολούθησης της εξέλιξης των βασικών στόχων της ΕΑΣ2021. Τα αποτελέσματα των Ημερίδων αποτυπώθηκαν, από τους ερευνητές του ΚΕΠΕ, σε κείμενο.

Ιούλιου 2017-σήμερα

Οργάνωση και συμμετοχή στις εργασίες των Περιφερειακών Συνεδρίων για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση

18 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου 2017

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, οργάνωσε, θεματικές ημερίδες για σημαντικούς τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στα πλαίσια διαβουλεύσεων για τη περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση των θέσεων που άπτονται της ΕΑΣ 2021. Ενδεικτικά:

• «Αγροδιατροφή (παραγωγή και μεταποίηση)»,  τη Δευτέρα 18 Σεπτέμβρη, 2017. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• «Βιομηχανία Ι (πλαστικά, χημικά, φαρμακοβιομηχανία)» και «Βιομηχανία ΙΙ (λοιπές βιομηχανίες)» την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, 2017.

• «Τουρισμός» την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, 2017. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε με το Υπουργείο Τουρισμού.

• «Ενέργεια και Εξορύξεις», τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, 2017. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

• «ΤΠΕ, logistics, ναυτιλία & λοιπές υπηρεσίες» την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, 2017. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε με τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Οκτώβριος 2017

Ολοκλήρωση φιλολογικής επιμέλειας προσχέδιου ΕΑΣ2021.

17 Νοέμβριου 2017

Ολοκλήρωση στη βάση των αναπτυξιακών στρατηγικών της Σουηδίας και Ιρλανδίας, νέου μικρότερου σε έκταση προσχέδιου της ΕΑΣ2021.

Δεκέμβριος 2017

Διαβούλευση με τους «Θεσμούς» στη βάση του νέου μικρότερου, σε έκταση προσχέδιου της ΕΑΣ2021.

Δεκέμβριος 2017-Ιανουάριος 2018

Συντονισμός με τον σύνολο των Υπουργείων για επικαιροποίηση Roadmap Δράσεων και απάντηση ερωτήσεων των «Θεσμών».

14 Φεβρουαρίου 2018

Παρουσίαση ΕΑΣ 2021 στο Ζάππειο Μέγαρο σε εκδήλωση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (ΟΚΕ).

Μάρτιος-Απρίλιος 2018

Συγγραφή στη βάση συνεννόησης με τα «παραγωγικά Υπουργεία» και τους «Θεσμούς» ενός νέου αναθεωρημένου κειμένου υπό τον τίτλο “GrowthStrategy for the Future”.

27 Απριλίου 2018

Παρουσίαση στο Eurogroup του “Α Growth Strategy for the Future”.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Κεντροαριστερές διεργασίες, προοδευτικός πόλος και αποχή

Η πλήρης χειραγώγηση της Νέας Δημοκρατίας από την ακροδεξιά της πτέρυγα, αλλά και η μετατροπή του ΚΙΝ.ΑΛΛ. σε ουρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν φέρει σε κατάσταση πλήρους ρευστοποίησης τον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο