Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Με νέο οδικό χάρτη ανάπτυξης και e-ticket

Η υπουργός Πολιτισμού Λ. Κονιόρδου σε εργαστήριο των εκμαγείων και των αντιγράφων

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Τον φυσικό χώρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στα εργαστήρια των εκμαγείων και των αντιγράφων στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, επέλεξαν η υπουργός Πολιτισμού και η νέα πρόεδρος του Ταμείου Αθηνά Χατζηπέτρου, παρουσία της γενικής γραμματέως Μαρίας Βλαζάκη, να παρουσιάσουν χθες το πρωί τους άξονες στρατηγικής ανάπτυξης του Ταμείου υπό τη νέα του διοίκηση.

Με αιχμή του δόρατος το ηλεκτρονικό εισιτήριο, η εφαρμογή του οποίου θα ξεκινήσει πιλοτικά τον Μάιο σε Ακρόπολη και κλιτύες, Κνωσσό, Μουσείο Ηρακλείου και Αρχαία Μεσήνη, τα αναψυκτήρια, τα Πωλητήρια και την υποστήριξη του αρχαιολογικού έργου μέσα από μελέτες, εκδόσεις και την επιτάχυνση των απαλλοτριώσεων, το Ταμείο χαράσσει τον οδικό του χάρτη, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ολοκληρώνεται το τελικό κείμενο του νέου οργανισμού του προκειμένου να πάρει τον δρόμο για την ψήφισή του.

Για "αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης προετοιμασίας, μέσα από το νέο Δ.Σ. του ΤΑΠ και της νέας προέδρου του" έκανε λόγο η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου τονίζοντας ότι "έχουν μπει καινούργιες κατευθύνσεις του τρόπου υλοποίησης των στόχων του ΤΑΠ, η στρατηγική του οποίου έχει χαραχθεί κι έτσι μπορεί να προχωρήσει πλέον με σταθερά βήματα και αποτελεσματικότητα". "Ξεκινάει μια δυναμική φάση υλοποίησης των στόχων του ΤΑΠ, ώστε να κερδίσουμε τον χρόνο και να αναπτύξουμε τις τεράστιες δυνατότητές του" είπε, ενώ η πρόεδρος του ΤΑΠ Αθηνά Χατζηπέτρου εστίασε στο "αναπτυξιακό όραμα του ΤΑΠ" και σε έναν "οδικό χάρτη με στόχους και μικρά αλλά σταθερά βήματα, με ορόσημα και παραδοτέα, δράσεις και υποδράσεις, για να είναι πιο εύκολη η επίτευξή του".

Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο η υπουργός τόνισε ότι στοχεύει στη "δημιουργία μηχανισμού διασφάλισης εισόδου και απρόσκοπτης πρόσβασης", ενώ σε ό,τι αφορά τη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και της ΕΤΕ προορίζεται για τη δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία αφενός συστήματος e-ticketing που καλύπτει την έκδοση εισιτηρίων και τη λειτουργία εκδοτηρίων καθώς και το σύστημα access control που καλύπτει τις ανάγκες ελέγχου πρόσβασης και αποτελείται από τουρνικέ και φορητές συσκευές επικύρωσης. Η κ. Χατζηπέτρου εξέφρασε την πεποίθηση ότι το χρονοδιάγραμμα για την πιλοτική λειτουργία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου τον Μάιο θα υλοποιηθεί καθώς "έχουμε ορίσει τους υπεύθυνους, το ανθρώπινο δυναμικό για στενή παρακολούθηση του πλάνου εργασίας. Από πλευράς υπουργείου θα συμμετέχουν η προϊσταμένη της Εφορείας Αθηνών Ε. Μπάνου και ο προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΑΠ κ. Τσόγκας και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου ξεκινούν οι ομάδες εργασίας", ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση του έργου.

Σε ό,τι αφορά το διαδικτυακό εισιτήριο τόνισε ότι διαμορφώνονται πακέτα μέσα από την ανάλυση στατιστικών στοιχείων, συνέργειες με το υπουργείο Τουρισμού, ενώ διευρύνεται η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων με POS.Πάντως παραδέχτηκαν ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια παραμένει "άξονας προβληματικός" και ως εκ τούτου προτεραιότητα της διοίκησης η αντιμετώπιση του προβλήματος με δημιουργία ομάδων εργασίας από στελέχη του ΤΑΠ παρά την εμφανή έλειψη προσωπικού, "χωρίς να περιμένει το νέο οργανόγραμμα ή νέο μηχανογραφικό".

Έμφαση δινεται στις πολιτιστικές διαδρομές προκειμένου να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα και στους υπόλοιπους 210 από τους συνολικά 270 χώρους και μουσεία.

Σε ό,τι αφορά τα πωλητήρια, είναι καταγεγραμμένες οι σοβαρές ελλείψεις τους, καθώς κατά την κ. Χατζηπέτρου "παρά την αύξηση επισκεψιμότητας κατά 16%, οι πωλήσεις των πωλητηρίων παρουσιάζουν μηδενική αύξηση και οι χαμηλές πωλήσεις τους συνδέονται με το πώς είμαστε δομημένοι". Έτσι το πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει τη διαδικτυακή πώληση προϊόντων και μια στρατηγική προώθησης πολιτιστικών προϊόντων (βιβλίων, κοσμημάτων, εκμαγείων, παιδικών βιβλίων και άλλων χρηστικών ειδών). Το επόμενο τρίμηνο θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική πώληση και η αποστολή των εκμαγείων και αντιγράφων, ενώ παρέχεται ήδη η δυνατότητα ψηφιοποιημένων εκδόσεων και σχεδιάζεται πολιτική προβολής με καταλόγους και newsletters, αναβάθμιση των υποδομών με ενίχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού, παρεμβάσεις στην αισθητική του χώρου τους ή και μετεγκατάστασή τους σε πιο λειτουργικά σημεία, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και χρήση barcodes. Είπε επίσης ότι "θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα που, αν και επιδοτημένο από το 2015, δεν είχε ενεργοποιηθεί".

Παράλληλα η νέα διοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει και να επανασχεδιάσει την πολιτική της σε ό,τι αφορά τα αναψυκτήρια καθώς έχουν κλείσει εννέα μεγάλα αναψυκτήρια, μεταξύ των οποίων της Ολυμπίας, του Ηρακλείου, της Λίνδου, της Θεσσαλονίκης, άλλα 45 μικρά ή μεσαία παραμένουν κενά χωρίς πλάνο αξιοποίησης, ενώ και οι δύο προκηρύξεις του 2017 ήταν άγονες.

Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα που το υπουργείο έχει παραχωρήσει την οικονομική διαχείρισή τους στο ΤΑΠ και η πλειονότητά τους βρίσκεται στη Ρόδο, η κ. Χατζηπέτρου είπε ότι "δεν ανήκουν στο ΤΑΠ, δεν συμπληρώνεται επί πέντε χρόνια ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) -γι' αυτό καταλογίστηκαν 7 εκατ. πρόστιμα- και δεν υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ακίνητα, κατ' επέκταση υπάρχει στρεβλή εικόνα τόσο των μισθωμένων όσο και των κενών", ενώ "μετά την αυτοψία που πραγματοποιηθηκε τον Νοέμβριο θα γίνει διοικητική αποβολή (έξωση) σε όσους δεν πληρώνουν". Βέβαια υπάρχουν και ακίνητα τα οποία είχαν παραχωρηθεί με συμβολικό ενοίκιο σε ευπαθείς ομάδες.

Για το ακανθώδες θέμα του Ταμείου Αλληλοβοήθειας η υπουργός τόνισε ότι "η κυβέρνηση έκανε διαχειριστικό έλεγχο, ζητήθηκαν απαντήσεις και διευκρινίσεις" και "αν οι ελεγκτές εντοπίσουν παράνομες πράξεις, θα ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Σκοπός μας", είπε, "είναι να μην επιτραπεί οποιαδήποτε σκοτεινή διαδικασία". Ωστόσο επιβεβαίωσε ότι στους ελεγκτές δόθηκε το υπόμνημα του Ν. Κωνσταντόπουλου, νομικού εκπροσώπου του προηγούμενου Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο ελέγχεται. Είπε επίσης ότι "έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση που βάζει οριστικό τέλος στην επιχορήγηση του Ταμείου από το ΤΑΠ βάση ποσοστού και εκλογικεύει το ζήτημα της χρηματοδότησής του και καθορίζει τακτική επιχορήγηση από το ΤΑΠ, ύψους 1 εκατ. ευρώ" με δυνατότητα για έκτακτη επιχορήγηση, εφόσον υπάρξει κάποιο έκτακτο θέμα, που δεν θα υπερβαίνει το 30% της τακτικής επιχορήγησης. Επανέλαβε την πρόθεση του υπουργείου να μεταφερθούν ο παιδικός σταθμός και οι εργαζόμενοί του στο υπουργείο, ωστόσο δεν απάντησε πότε, και ανέφερε ότι στο νέο οργανόγραμμα προβλέπεται τμήμα παιδικού σταθμού τονίζοντας ότι "οι εργαζόμενοί του δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, είναι εξασφαλισμένες οι θέσεις εργασίας".

Σε ό,τι αφορά τα εξαιρέσιμα (υπερωρίες) των αρχαιοφυλάκων η υπουργός ξεκαθάρισε ότι η πληρωμή τους "πρέπει να εξακολουθήσει να γίνεται από το ΤΑΠ διότι υπάρχουν έτοιμοι εξοπλισμοί". Τέλος, σε ό,τι αφορά τις απαλλοτριώσεις, τονίστηκε ότι το ΤΑΠ δεν οφείλει καμία αποζημίωση σε απαλλοτριώσεις που έχουν τελεσιδικήσει.

Παρ' όλα αυτά, τα έσοδα του ΤΑΠ το 2017 ανήλθαν σε 95 εκατ. ευρώ, έναντι 82 εκατ. το 2016.

 

Δείτε όλα τα σχόλια