Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Αρχαιολογικά ευρήματα "μαρτυρούν" την ηλικία της Θηρασίας

Σημαντικά στοιχεία για το σύμπλεγμα Θήρας - Θηρασίας στις πρωιμότερες φάσεις της Εποχής του Χαλκού, αλλά και για τη χρονολόγηση του ηφαιστείου εντοπίστηκαν στον προϊστορικό οικισμό στη θέση "Κοίμηση...

Σημαντικά στοιχεία για το σύμπλεγμα Θήρας - Θηρασίας στις πρωιμότερες φάσεις της Εποχής του Χαλκού, αλλά και για τη χρονολόγηση του ηφαιστείου εντοπίστηκαν στον προϊστορικό οικισμό στη θέση "Κοίμηση Θηρασία" που βρίσκεται στην κορυφή του επιβλητικού λόφου στο νότιο άκρο της σημερινής Θηρασίας, στο φρύδι της προεκρηξιακής καλντέρας.

Ισχυρότατοι τοίχοι, ευθύγραμμοι, επιμελημένης κατασκευής, εκ των οποίων ο ένας είναι μήκους 7 μέτρων, εντοπίστηκαν από την πρώτη ώρα της ανασκαφής μέσα στην τέφρα και την ελαφρόπετρα. Ο σημαντικότερος ανεσκαμμένος χώρος κατέβαινε ανασκαφικά σε βάθος δύο μέτρων και με την εύρεση θρανίου που διατρέχει όλο το μήκος του νότιου τοίχου έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία για τη χρήση του χώρου. Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, η γενική όψη της κατασκευής αυτής και των ευρημάτων της είναι σημαντικά διαφορετική από τις γνωστές έως τώρα του οικισμού. Οι μεγάλοι ευθύγραμμοι τοίχοι και η σχετικά έντονη παρουσία της μεσοκυκλαδικής κεραμικής σε αδιατάρακτα στρώματα υποδεικνύουν ότι πιθανότατα βρισκόμαστε σε ευρύ μεσοκυκλαδικό ορίζοντα (2000-1700 π.Χ. περίπου), που ίσως ενσωματώνει προγενέστερες ισχυρές κατασκευές της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου.

Όπως υποστηρίζει η ανασκαφική ομάδα υπό την ευθύνη των καθηγητών Κ. Σμπόνια (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Ι. Τζαχίλη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και του αρχαιολόγου Μ. Ευσταθίου (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων), ακόμη είναι νωρίς για εικασίες ως προς τον χαρακτήρα των τοίχων, αν αποτελούσαν δηλαδή τμήμα αμυντικού περιβόλου ή τμήμα οικιών.

"Η παρουσία της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου ΙΙ είναι σαφής, ενώ η κύρια φάση του οικισμού φαίνεται ότι είναι η φάση Καστρί του τέλους της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ και ΙΙΙ. Υπάρχει κατόπιν μία συρρικνωμένη χωρικά, αλλά αρκετά μνημειώδης ως προς την αρχιτεκτονική φάση της, μεσοκυκλαδική περίοδος, η οποία αναδείχθηκε στις ανασκαφές της φετινής περιόδου" σημειώνουν οι ανασκαφείς. Και προσθέτουν: "Ο οικισμός χρονολογικά και οικιστικά εντάσσεται έτσι στους αντίστοιχους αιγαιακούς, όπως κυρίως του Ακρωτηρίου αλλά και του Σκάρκου Ίου, καθώς και του Δασκαλειού Κέρου, ενώ αποδεικνύει με επάρκεια την παρουσία αυτών των πολιτισμικών κύκλων και στη Θηρασία, ενωμένη με τη Θήρα την περίοδο που μελετούμε".

Πολύ σημαντική επίσης θεωρείται η ανεύρεση ξύλου ελιάς και η απόλυτη χρονολόγησή του. "Η ραδιοχρονολόγηση και δενδροχρονολόγηση από τους R. Hodgins και Ch. Pearson (Πανεπιστήμιο Αριζόνας, Τucson) υποδεικνύει με την εφαρμογή μιας νέας καμπύλης βαθμονόμησης την απόλυτη χρονολόγηση του ξύλου της Θηρασίας στον πρώιμο 16ο αι. π.Χ. και κατά συνέπεια μία χρονολόγηση της μινωικής έκρηξης μερικές δεκαετίες έπειτα από ό,τι οι υποστηρικτές της υψηλής χρονολόγησης θεωρούσαν έως τώρα".

Δείτε όλα τα σχόλια