Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Περί βιβλιοθηκών... και αποσπάσεων

Για άλλη μία χρονιά ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας (βιβλιοθήκες που υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας) και την Εθνική Βιβλιοθήκη (η οποία υπάγεται στο ίδιο υπουργείο επίσης). Οι αποσπάσεις που ανακοινώθηκαν είναι 36 εκπαιδευτικοί για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και 70 για την Εθνική Βιβλιοθήκη.

Για δεκαετίες λειτουργεί αυτό το σύστημα. Στις βιβλιοθήκες του υπουργείου Παιδείας σπανίζουν οι επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμοι και καλύπτει τα κενά αυτά με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί που καλύπτουν οργανικές θέσεις. Υποθέτουμε ότι οι 106 αυτές κενές οργανικές θέσεις θα καλυφθούν από αναπληρωτές.

Από την άλλη πλευρά, οι Σχολές Βιβλιοθηκονομίας στη χώρα μας (2 Τμήματα σε ΤΕΙ, 1 σε ΑΕΙ, καθώς και μεταπτυχιακά) ορκίζουν αποφοίτους που έχουν διδαχθεί την επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας στο μεγαλύτερο εύρος της. Έχει αναγνωρίσει το κράτος την ανάγκη για απόφοιτους επαγγελματίες που θα εργαστούν στις βιβλιοθήκες της χώρας και έχει ιδρύσει τρία τμήματα σε τριτοβάθμια ιδρύματα.

Αλλά η λογική σταματά στο δίκαιο του ισχυρού. Πανίσχυρες οι οργανώσεις των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διεκδικούν για τον εαυτό τους και τα μέλη τους μια διεπιστημονική σοφία και μια πολυπραγμοσύνη που ξεφεύγει από τα όρια των γνώσεων που απόκτησε καθένας από αυτούς (μαθηματικός, φυσικός, μουσικός, φιλόλογος, γυμναστής λόγου χάρη) στις σπουδές τους και τους καθιστούν ικανούς να θεραπεύσουν και άλλα επιστημονικά πεδία διά της επαγγελματικής τους ενασχόλησης με αυτά. Πεδία για τα οποία, επαναλαμβάνουμε, το ίδιο το κράτος θεωρεί ότι πρέπει να εργάζονται εξειδικευμένοι επιστήμονες.

Η λειτουργία των βιβλιοθηκών μας κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται χρόνια. Το ίδιο είχε γίνει και όταν λειτούργησαν για σύντομο χρονικό διάστημα οι σχολικές βιβλιοθήκες. Και όταν το υπουργείο χρειάστηκε αυτούς τους εκπαιδευτικούς να γυρίσουν στην τάξη, απλώς έκλεισε τις σχολικές βιβλιοθήκες.

Οι σκέψεις και οι κρίσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από τα πρόσωπα που κλήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια να αποσπαστούν από τις τάξεις και να υπηρετήσουν σε βιβλιοθήκες. Σε πολλές περιπτώσεις επέδειξαν τόσο πάθος για τα νέα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν ώστε ουσιαστικά αναβάθμισαν τις υπηρεσίες που αυτές παρέχουν. Σε άλλες περιπτώσεις ήταν και τα μοναδικά άτομα που κράτησαν τη βιβλιοθήκη ανοιχτή, σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε καθόλου προσωπικό από βιβλιοθηκονόμους. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, απλώς πέρασαν και ξεκουράστηκαν από την τάξη για κάποιο χρονικό διάστημα, υπηρετώντας σε μια πιο "βολική" γι’ αυτούς υπηρεσία.

Όταν κρίνουμε όμως πρακτικές, δεν κρίνουμε τα άτομα. Τη φιλοσοφία τού όλου συστήματος κρίνουμε και τονίζουμε την ανάγκη να καλυφθούν επιτέλους τα κενά στις βιβλιοθήκες από επιστήμονες που καλύπτουν τις ανάγκες της για να μπορέσουν επιτέλους οι εκπαιδευτικοί να ασκήσουν απερίσκεπτα το λειτούργημά τους.

Καλλίμαχος

kallimachos.avgi@gmail.com

Δείτε όλα τα σχόλια