Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Νέος υποκατώτατος για 1,3 εκατ. εργαζόμενους!

Για 700.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τα κατώτατα όρια και 650.000 εργαζόμενους με μερική απασχόληση - Συντριβή των μισθών, έως και 25% μειωμένος ο κατώτατος μισθός

Από 18 μέχρι 534 ευρώ, κατά ανώτατο όριο, θα είναι η αποζημίωση για τον Μάιο για τους εργαζόμενους που παραμένουν σε αναστολή, όπως προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε την Κυριακή το απόγευμα.

Ωστόσο, με την ίδια ΚΥΑ εφαρμόζεται οριζόντια πλέον η εκ περιτροπής εργασία για όσους επιστρέφουν στην εργασία τους, διαμορφώνοντας (ακόμα και μετά την αναπλήρωση μέρους των απωλειών από το κράτος μέσω του προγράμματος SURE) μειωμένους μισθούς κατά 25%.

Με τη νέα ΚΥΑ υπολογίζεται ότι σχεδόν 1,3 εκατ. εργαζόμενοι θα έχουν οριζόντια μείωση μισθών, ενώ για εκατοντάδες χιλιάδες που θα παραταθεί το καθεστώς αναστολής των συμβάσεών τους το επίδομα, από τα 800 ευρώ, πέφτει στα 534 ευρώ.

Νέος υποκατώτατος μισθός

Ειδικότερα, για τους χαμηλόμισθους και όσους αμείβονται με τα κατώτατα μισθολογικά όρια (κατώτατος μισθός) και οι οποίοι επανέρχονται στην εργασία τους ουσιαστικά θα υπάρχει πλέον νέος -μειωμένος- κατώτατος μισθός, κατώτερος δηλαδή αυτού που ισχύει σήμερα. Ο νέος "υποκατώτατος μισθός" θα αφορά, όπως αναφέραμε, περίπου 700.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τα κατώτατα όρια, αλλά και άλλους 650.000 εργαζόμενους με μερική απασχόληση, καθώς η εκ περιτροπής εργασία θα αφορά και όσους εργάζονται με μερική απασχόληση.

Όπως αναφέρει το άρθρο 2.6 της ΚΥΑ: "Ο επιχειρήσεις - εργοδότες που προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, δύνανται γι' αυτούς τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α' 68). Για την περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρου εδαφίου ως προς το ένατο άρθρο της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) και ειδικότερα για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του προσωπικού της επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων των οποίων ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους".

Από τα 800 στα 534 ευρώ

Με άλλα λόγια, για όσους εργαζόμενους επέστρεψαν στην εργασία τους το 800άρι αποτελεί πλέον παρελθόν και οι εργαζόμενοι καλούνται να συμβιβαστούν προσωρινά με... ημερομίσθιο 18 ευρώ, ενώ μετά τη λήξη της αναστολής σύμβασης έρχεται η υποαπασχόληση για το 50% του κανονικού ωραρίου και φυσικά με αμοιβές στο 50%.

Η ίδια απόφαση ορίζει πλέον όριο των ημερών στις οποίες μπορεί να τεθεί σε αναστολή ένας εργαζόμενος εντός του Μαΐου, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι από 1 έως και 30 μέρες, ανάλογα με την ημερομηνία που ξεκίνησε η διαδικασία αναστολής, το αν και πότε θα λειτουργήσει η επιχείρηση μέσα στον Μάιο και τι αριθμό εργαζομένων έχει σε αναστολή.

Η οικονομική ενίσχυση για τις ημέρες της αναστολής θα υπολογίζεται σε ημερήσια βάση με 18 ευρώ για κάθε ημέρα. Όπως προκύπτει από τους πίνακες της απόφασης που δημοσιεύονται στο τέλος του κειμένου, το μέγιστο ποσό που μπορεί να εισπράξει από το κράτος ο εργαζόμενος ανέρχεται σε 534 ευρώ για ολόκληρο τον Μάιο, ενώ το ελάχιστο ποσό είναι 18 ευρώ εάν παραμένει σε αναστολή για μόνο 1 μέρα.

Η παράταση αναστολής των συμβάσεων και οι εξαιρέσεις

Με την ΚΥΑ οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν θα μπορούν να παρατείνουν το καθεστώς παράτασης της αναστολής των συμβάσεων και να εντάσσουν σ’ αυτό το 60% του προσωπικού τους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, "επιχειρήσεις - εργοδότες που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή μέχρι του ποσοστού 60% αυτών. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020".

Ωστόσο, από αυτόν τον γενικό κανόνα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ, εξαιρούνται συγκεκριμένοι κλάδοι επιχειρήσεων οι οποίοι μπορούν να θέτουν σε αναστολή έως και το σύνολο του προσωπικού τους και σε κάθε περίπτωση ποσοστό μεγαλύτερο του 60%. Όπως δημοσιεύεται και στον πίνακα παραπλεύρως, το όριο του 60% όσον αφορά τις αναστολές συμβάσεων δεν αφορά τουλάχιστον 110 κλάδους, όπως ο τουρισμός, η ακτοπλοΐα, οι μεταφορές και η εστίαση.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.1: "Επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, καθώς και πληττόμενες επιχειρήσεις - εργοδότες που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσης, δύνανται να προβαίνουν σε παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 και δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού".

Πότε υποβάλλονται νέες δηλώσεις

Οι εργαζόμενοι που θα παραμείνουν σε αναστολή δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά υπεύθυνες δηλώσεις στην πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας, εκτός αν θέλουν να κάνουν διορθώσεις.

Οι εργοδότες θα υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις στο σύστημα Εργάνη δηλώνοντας τυχόν παρατάσεις των αναστολών σύμβασης εργασίας, αλλά και το ότι παραμένουν κλειστοί με κρατική εντολή, είτε επαναλειτουργούν είτε είναι πληττόμενοι.

Οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή όλο τον Μάιο θα υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους από τις 18 Μαΐου έως και την 31η Μαΐου και οι εργαζόμενοι των κλειστών επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλουν τροποποιήσεις υπευθύνων δηλώσεών τους από τις 19 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των εργοδοτών που επαναλειτουργούν ή πλήττονται βάσει ΚΑΔ θα υποβάλλονται συγκεντρωτικά από 1η έως και 7 Ιουνίου.

Λιγότερα από 534 ευρώ θα δοθούν τον Μάιο!

Ούτε ολόκληρο το επίδομα των 534 ευρώ θα λάβουν οι εργαζόμενοι που θα παραμείνουν σε αναστολή σύμβασης εργασίας όλο τον Μάιο. Κι αυτό γιατί η αρχική αναστολή που ξεκίνησε στις 20 Μαρτίου και με την οποία χορηγήθηκε το αρχικό επίδομα των 800 ευρώ για 45 ημέρες λήγει στις 5 Μαΐου. Επομένως, ο χρόνος για την καταβολή του νέου (μηναίου) επιδόματος των 534 ευρώ θα πρέπει να υπολογιστεί με τουλάχιστον 5 ημέρες εργάσιμες λιγότερες. Δηλαδή, από τα 534 ευρώ, οι εργαζόμενοι σε αναστολή θα πρέπει να υπολογίσουν για τον Μάιο περίπου 90 ευρώ λιγότερα! Επίσης, με βάση την τελευταία ΚΥΑ, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος δεν θα αφορά τον ονομαστικό μισθό του εργαζόμενου που παραμένει σε αναστολή σύμβασης, αλλά το επίδομα που αντιστοιχεί στα 534 ευρώ. Οι απώλειες επομένως για τους εργαζόμενους είναι πολύ μεγαλύτερες.

Ελεύθερες απολύσεις

Με την ίδια ΚΥΑ επιβεβαιώνεται ότι επιτρέπονται οι απολύσεις για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ για όσες ξεκίνησαν να επαναλειτουργούν οι απολύσεις επίσης είναι ελεύθερες. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι απολύσεις θα είναι και πάλι ελεύθερες μετά από 45 μέρες, δηλαδή από τα μέσα Ιουλίου.

 

Στηρίξτε την έγκυρη και μαχητική ενημέρωση. Στηρίξτε την Αυγή. Μπείτε στο syndromes.avgi.gr και αποκτήστε ηλεκτρονική συνδρομή στο 50% της τιμής.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Η κυβέρνηση, ο Άδωνις και το κράτος δικαίου

Στις αρχικές συζητήσεις για το ταμείο ανάκαμψης, στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πολλές χώρες ζήτησαν να συνδεθεί η κοινοτική χρηματοδότηση με τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Το θέμα αυτό έθιγε κυρίως την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο