Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

ΕΦΕΤ: Οδηγός επανεκκίνησης για τη μαζική εστίαση

* Ποιοι χώροι και διαδικασίες χρειάζονται προσοχή * Οργανωτικά μέτρα προς τους υπεύθυνους επιχειρήσεων για χώρους, εξοπλισμό, προσωπικό

Οδηγό επανεκκίνησης για τη μαζική εστίαση ενόψει της επαναλειτουργίας τους, στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από την πανδημία της Covid-19, δημοσιοποίησε χθες ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Όπως αναφέρει, ο οδηγός αποτελεί πρωτοβουλία του Φορέα σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ) με σκοπό την παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προς τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που πρόκειται να “ανοίξουν” εκ νέου για τους καταναλωτές.

Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους εστίασης και στις βέλτιστες πρακτικές, όπως αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς και εθνικές συστάσεις.

Καταρχάς αποτυπώνονται οι διαδικασίες και χώροι απασχόλησης όπου μπορεί να υπάρξει έκθεση στον ιό και άρα χρειάζονται προσοχή:

* Προμήθεια και παραλαβή πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.

* Αποθήκευση και μεταφορά στον χώρο επεξεργασίας.

* Επεξεργασία τροφίμων, προετοιμασία γευμάτων / κουζίνα

* Λάντζα (σημεία πλύσης σκευών)

* Αποστολή προς διανομή / delivery

* Πωλήσεις / service

* Προσέλευση και αποχώρηση προσωπικού

* Ύποπτο / επιβεβαιωμένο κρούσμα στο προσωπικό.

* Επίσκεψη και παραμονή εξωτερικών συνεργείων και συνεργατών /επισκεπτών / φορέων ελέγχου.

* Γραφεία (χρήση κοινών εργαλείων, αντιμετώπιση επισκεπτών).

* Τουαλέτες.

* Χώροι διαλείμματος προσωπικού.

* Διαχείριση απορριμμάτων.

Μέτρα για την οργάνωση των επιχειρήσεων

Οργανωτικά μέτρα (προς υπεύθυνους επιχειρήσεων):

Α. Αποφυγή συγχρωτισμού / τήρηση των απαιτήσεων “απόστασης”

Β. Διαμορφώστε πρόγραμμα σταδιακής προσέλευσης / αποχώρησης των εργαζομένων.

Γ. Διαμορφώστε πρόγραμμα ελεγχόμενης πρόσβασης των υπαλλήλων της επιχείρησης σε κοινόχρηστους χώρους (χώροι διαλειμμάτων, ανάπαυσης, αποδυτήρια, λουτρά, τουαλέτες κ.λπ.).

Δ. Συναλλαγές στο ταμείο: ενθαρρύνετε την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών, τοποθετείστε αντισηπτικό στη θέση ταμία και στη θέση πελάτη, τοποθετήστε σήμανση στο δάπεδο για οριοθέτηση αποστάσεων για αποφυγή σχηματισμού “ουράς”, τοποθετήστε plexiglas (αν κρίνεται αναγκαίο).

Ε. Προτρέψτε εργαζόμενους και πελάτες να χρησιμοποιούν τις σκάλες και να αποφεύγουν τους ανελκυστήρες στο μέτρο του δυνατού.

ΣΤ. Αναρτήστε πινακίδες ενημέρωσης - υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και τα προληπτικά μέτρα σε όλους τους χώρους (χρήση γαντιών, μάσκας, σωστό πλύσιμο κ.τ.λ.).

Ζ. Ρυθμίστε την προσέλευση τρίτων (π.χ. συνεργατών, διανομέων κ.τ.λ.) στον χώρο εργασίας ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Η. Ενημερώστε οδηγούς, προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες, επισκέπτες με κάθε πρόσφορο μέσο (αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ.) για τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Θ. Μεριμνήστε για τον επαρκή αερισμό (με έμφαση στον φυσικό) όλων των χώρων και την αποφυγή συγχρωτισμού των ατόμων σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή ανανέωση του αέρα. Απαιτείται τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού-κλιματισμού.

Ι. Πάσης φύσεως συνεργεία θα πρέπει να εισέρχονται στους χώρους εργασίας με χρήση προστατευτικού ρουχισμού (πλαστική ποδιά μιας χρήσης, μάσκες, γάντια).

Κ. Μεριμνήστε για ένα οργανωμένο πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων.

Υγεία και υγιεινή του προσωπικού

Μέτρα για την υγεία και την υγιεινή του προσωπικού, των χώρων και του εξοπλισμού:

- Επάρκεια νιπτήρων για πλύσιμο των χεριών. Συνιστώνται μπαταρίες χωρίς επαφή με το χέρι (π.χ. ποδοκίνητες, με φωτοκύτταρο κ.λπ.).

- Παροχή και εφοδιασμός στα σημεία πλυσίματος: σαπουνιών, υλικών για στέγνωμα χεριών, αντισηπτικών διαλυμάτων.

- Παροχή στους εργαζόμενους ρουχισμού και κατάλληλων ΜΑΠ, όπως γάντια, μάσκες, φιλέ, σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ, εκπαίδευση των εργαζομένων για την ορθή και ασφαλή χρήση και αποθήκευσή τους. Αυστηρή σύσταση, η αλλαγή ρουχισμού να γίνεται αποκλειστικά εντός της επιχείρησης.

- Καθορισμός υπεύθυνου για την επίβλεψη της τήρησης και σωστής χρήσης των μέτρων και μέσων προστασίας.

- Διάθεση και τοποθέτηση σκεπαστών ποδοκίνητων κάδων απορριμμάτων, όπου θα απορρίπτονται αμέσως μετά τη χρήση τους τα ΜΑΠ μιας χρήσης, καθώς και μαντηλάκια, χειροπετσέτες κ.ά.

- Φροντίδα για συχνό πλύσιμο των ενδυμάτων εργασίας (φόρμες, ποδιές κ.λπ.) και των ΜΑΠ που χορηγούνται (εφόσον δεν είναι μιας χρήσης).

- Μέριμνα για αυστηρά προσωπική χρήση των ΜΑΠ.

- Προμήθεια των κατάλληλων απορρυπαντικών - απολυμαντικών έναντι του ιού.

- Εντοπισμός των επιφανειών και των αντικειμένων που αγγίζονται πιο συχνά και από πολλούς (όπως διακόπτες, χειρολαβές θυρών, πληκτρολόγια, κουπαστές σε σκάλες και διαδρόμους, ντουλάπια).

- Χρήση απολυμαντικών χωρίς υπολειμματική δράση σε χώρους όπου υπάρχουν τρόφιμα και αντικείμενα που μπορεί να τοποθετηθούν στο στόμα από παιδιά.

- Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης καθώς και διαχείρισης απορριμμάτων ατομικής υγιεινής.

Καθοδήγηση για συμπτώματα της νόσου

Ο Οδηγός περιλαμβάνει και ειδικά μέτρα για το service, την παραλαβή από το κατάστημα (takeaway), τη διανομή (delivery), τους προμηθευτές και τα συνεργεία συντηρήσεων και για τους εργαζόμενους ανά θέση εργασίας. Παράλληλα, πρέπει να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού και μέσω γραπτών οδηγιών για την ατομική υγιεινή, την καθοδήγηση για συμπτώματα της νόσου, ώστε το προσωπικό να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα συμπτώματα νωρίς και να μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική βοήθεια και εξετάσεις, για την αναφορά ασθένειας από το προσωπικό και κανόνων για την επιστροφή στην εργασία όταν αναρρώσει, σχετικά με τον τρόπο αποτροπής της εξάπλωσης της νόσου σε περίπτωση θετικού δείγματος.

- Για τους εργαζόμενους, στην περίπτωση που νιώσουν αδιαθεσία, προβλέπονται τα εξής:

Αν αισθανθείτε αδιαθεσία στο σπίτι: Αν έχετε οποιοδήποτε από τα συμπτώματα της νόσου, μείνετε σπίτι. Ενημερώστε αμέσως τον υπεύθυνο της επιχείρησης για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ειδοποιήστε τον γιατρό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Αν αισθανθείτε αδιαθεσία στον χώρο εργασίας: Σταματήστε να εργάζεστε και ενημερώστε άμεσα τον υπεύθυνο της επιχείρησης, που θα πρέπει να καλέσει άμεσα τον ΕΟΔΥ για οδηγίες. Αυτο-απομονωθείτε σε χώρο που δεν υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι ή πελάτες και μην γυρίσετε στην εργασία σας πριν περάσουν τουλάχιστον 14 ημέρες και πριν σας το επιτρέψει ο γιατρός σας.

 

 

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Πίσω από το παραπέτασμα της γελοιότητας

Είναι το λιγότερο αστεία και γραφικά τα κυβερνητικά στελέχη, όταν βγαίνουν στα κανάλια να εξηγήσουν ότι το πακέτο των 37 δισ. η Ελλάδα το κέρδισε με το σπαθί του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις εξαιρετικές διαπραγματευτικές του δυνατότητες και με τις λαμπρές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Δειτε ολοκληρο το αρθρο
Όλες οι Ειδήσεις