Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Απεργία: Τι αλλάζει, πώς προστατεύεται το δικαίωμα

Επανακατατίθεται η τροπολογία από το υπ. Εργασίας - Αφορά μόνο σωματεία που λαμβάνουν απόφαση απεργίας από γενική συνέλευση. Η αλλαγή δεν επηρεάζει τα πρωτοβάθμια σωματεία ευρύτερης περιφέρειας (π.χ. Αττικής) ή πανελλαδικής εμβέλειας

Με τις μικρότερες δυνατές απώλειες διευθετείται το θέμα των απεργιών, με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να επανακαταθέτει την τροπολογία σχετικά με τη λήψη της απόφασης.

Σύμφωνα με διάταξη που κατατίθεται, αυτή τελικά θα αφορά στο ποσοστό της απαρτίας της γενικής συνέλευσης του πρωτοβάθμιου σωματείου και το οποίο από 35% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών θα απαιτείται το 50%. Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας, η αλλαγή δεν επηρεάζει τα πρωτοβάθμια σωματεία ευρύτερης περιφέρειας (π.χ. Αττικής) ή πανελλαδικής εμβέλειας (π.χ. μιας επιχείρησης με υποκαταστήματα), καθώς και τις δευτεροβάθμιες (εργατικά κέντρα - ομοσπονδίες) και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Έτσι, με αυτή την περιορισμένη αλλαγή, κλείνει οριστικά το ζήτημα του συνδικαλιστικού νόμου και φεύγει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων με τους θεσμούς, ενώ το δικαίωμα στην απεργία προστατεύεται από την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία και αναγνωρίζεται ρητά από το ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνουν πηγές του υπουργείου Εργασίας.

Τι αναφέρει συγκεκριμένα η διάταξη

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης αποκρούστηκαν από την ελληνική πλευρά πολλές απαιτήσεις των θεσμών σε ζητήματα του συνδικαλιστικού νόμου, όπως η θεσμοθέτηση της ανταπεργίας (lock out), η επί τα χείρω αλλαγή στον χρόνο προειδοποίησης για την κήρυξη της απεργίας, η θεσμοθέτηση γενικής ρήτρας απόλυσης των συνδικαλιστικών στελεχών αλλά και η συρρίκνωση του χρόνου των συνδικαλιστικών αδειών.

Η μόνη αλλαγή που συμφωνήθηκε και εμπεριέχεται στη διάταξη για την τρίτη αξιολόγηση αφορά στον κανόνα της απαρτίας στη λήψη απόφασης για απεργία από τα πρωτοβάθμια επιχειρησιακά σωματεία. Αυτή τη στιγμή, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι για τη λήψη απόφασης για απεργία στα επιχειρησιακά σωματεία πρέπει να παρίσταται στη γενική συνέλευση το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Συμφωνήθηκε το 1/3 να γίνει 1/2. Τονίζουμε ότι η αλλαγή έχει να κάνει μόνο με τον αριθμό των μελών που οφείλουν να παρίστανται ώστε να υπάρχει απαρτία καθώς για τη λήψη της απόφασης θα συνεχίσει να ισχύει η απλή πλειοψηφία επί των παρόντων.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν πηγές του υπουργείου Εργασίας, καμία αλλαγή δεν επέρχεται στα πρωτοβάθμια σωματεία ευρύτερης περιφέρειας (π.χ. Αττικής) ή πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και στις δευτεροβάθμιες και στην τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, άλλωστε, η απόφαση για απεργία λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο, όπου δεν έχουν εφαρμογή οι ανωτέρω κανόνες απαρτίας.

Πρακτικά δηλαδή, η αλλαγή αφορά τα σωματεία που λαμβάνουν τη σχετική απόφαση μέσα από γενική συνέλευση, στα οποία αντικειμενικά θα καταστεί πιο δύσκολη μελλοντικά η λήψη απόφασης για απεργία, καθώς θα απαιτείται πλέον η συμμετοχή στη συνέλευση του 50% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ώστε να υπάρχει απαρτία. Η λήψη της απόφασης, όπως προαναφέραμε, θα συνεχίσει να λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Απόφαση με απαρτία 50% συν 1

Σε μια επιχείρηση με 300 εργαζόμενους, 130 εκ των οποίων είναι εγγεγραμμένοι στο επιχειρησιακό σωματείο, ας υποθέσουμε ότι τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη είναι τα 100. Η απαρτία στη γενική συνέλευση για την κήρυξη απεργίας θα οριστεί με μέτρο τα 100 άτομα.

Συνεπώς, μέχρι σήμερα, η απαρτία θα επιτυγχανόταν σε μια γενική συνέλευση 30 ανθρώπων στην πρώτη συνέλευση, 25 στη δεύτερη (αν δεν είχε απαρτία η πρώτη) και 20 ανθρώπων στην τρίτη συνέλευση. Σημειώνεται δε ότι κατά την πρώτη συνέλευση απαιτείται σχετική πλειοψηφία επί των μελών που συμμετέχουν, ενώ στη δεύτερη και τρίτη συνέλευση απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 3/4.

Με την τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα χρειαστούν 50+1 άτομα για να υπάρξει απαρτία για τη συνέλευση, δίχως να υπάρχει κάποια μείωση ως προς τον αναγκαίο αριθμό για την απαρτία σε επόμενες συνελεύσεις, ενώ για την κήρυξη της απεργίας, θα απαιτείται σχετική πλειοψηφία, όπως και κατά την πρώτη συνέλευση υπό το ισχύον πλαίσιο.

Επιβαρύνεται ο εργοδότης που έχει δόλο σε εργατικό ατύχημα

Άλλες δύο διατάξεις που αφορούν στο υπουργείο Εργασίας προβλέπουν: α) Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος που οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει αφενός τη δαπάνη του ασφαλιστικού φορέα από τις χορηγούμενες προς τον παθόντα ασφαλιστικές παροχές, αφετέρου, στον ίδιο τον παθόντα, τη διαφορά ανάμεσα στις παροχές που αυτός λαμβάνει από τον ασφαλιστικό του φορέα και την πλήρη αποζημίωση που δικαιούται κατά τις κοινές διατάξεις του Ασφαλιστικού Κώδικα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, όπως διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Εργασίας, αίρεται η σχετική ερμηνευτική αμφισβήτηση και αποσαφηνίζεται ότι ο εργοδότης ευθύνεται όταν επιδεικνύει δόλο είτε ως προς την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία είτε ως προς αυτό καθεαυτό το αποτέλεσμα του εργατικού ατυχήματος

Προστασία των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ

β) Υπό το ισχύον καθεστώς, ο κλάδος των οδηγών ΚΤΕΛ και Τουριστικών Λεωφορείων εξαιρείται από την υποχρέωση ανάρτησης πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης, των ημερήσιων στοιχείων προσωπικού και δρομολογίων και υπερωριών ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η αδικαιολόγητη αυτή εξαίρεση, εξηγούν πηγές του αρμόδιου υπουργείου, έχει οδηγήσει σε πολλαπλά φαινόμενα αυθαιρεσιών και καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο τους. Με την προτεινόμενη διάταξη, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, εισάγεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας όλων των ανωτέρω στοιχείων, όπως ισχύει για το σύνολο των εργοδοτών.

Δείτε όλα τα σχόλια

Κύριο άρθρο

Ο Δένδιας, ο Άδωνις και το πολιτικό έλλειμμα του Κ. Μητσοτάκη

Η Νέα Δημοκρατία εγκατέλειψε τελικά την ιδέα της πρότασης μομφής, μια άθλια κίνηση τακτικισμού, που αποσκοπούσε στο να κερδηθεί χρόνος ώστε να προετοιμαστεί ο δεύτερος γύρος των άθλιων επεισοδίων της...

Δειτε ολοκληρο το αρθρο