Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Η πληροφορική στο χωράφι...

Ανοιχτά δεδομένα στη γεωργία: Θεμέλιος λίθος για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την αειφορία

Του Στέλιου Ράλλη

Στην ψηφιακή εποχή συνηθίζουμε να λέμε ότι το πετρέλαιο της νέας οικονομίας είναι τα δεδομένα. Πηγή άντλησης των πολύτιμων αυτών δεδομένων που δίνουν ώθηση στην ψηφιακή οικονομία, όπως άλλοτε έδινε ώθηση στην οικονομία το πετρέλαιο, είναι οι τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Στη χώρα μας ένας τέτοιος ιδιαίτερα σημαντικός τομέας είναι ο γεωργικός. Ο πλούτος της ελληνικής γεωργίας, αν «μετατραπεί» σε δεδομένα στα οποία θα έχουν όλοι πρόσβαση, θα δημιουργήσει νέο πλούτο υψηλής προστιθέμενης αξίας. Γιατί θα πρόκειται για ένα δωρεάν δημόσιο αγαθό που θα οδηγήσει στην παραγωγή καινοτομίας, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην πρόοδο της έρευνας.


Σήμερα η μετατροπή αυτή γίνεται χάρη στα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία και στις κατάλληλες υποδομές στις οποίες θα συγκεντρώνονται και θα αναλύονται τα δεδομένα. Τα εργαλεία όμως δεν αρκούν. Χρειάζεται το πλαίσιο, το σχέδιο και η κατάλληλη πολιτική ανοιχτών δεδομένων που θα διασφαλίζει ότι ο πλούτος αυτός δεν θα παραμένει συγκεντρωμένος στα χέρια λίγων, όπως άλλοτε η ίδια η γη.

Χρειάζεται μια πολιτική που θα δώσει δωρεάν πρόσβαση στα πολύτιμα δεδομένα τόσο σε φορείς με οικονομική δραστηριότητα όσο και στην ερευνητική κοινότητα, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Μια πολιτική που θα προετοιμάσει τον γεωργό του μέλλοντος και θα τον προσανατολίσει στη συλλογή δεδομένων, είτε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση των εφαρμογών των προηγούμενων ετών είτε για βελτίωση της μελλοντικής διαχείρισης της γης του.

Αυτή την πολιτική, στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουμε ξεκινήσει να την υλοποιούμε με ένα έργο που θέτει στο επίκεντρο τη γεωργία ακριβείας και τη δημιουργία τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την καταγραφή ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.


Τα δεδομένα για το έδαφος, τη θερμοκρασία, την υγρασία, τον αέρα θα είναι διαρκώς επικαιροποιημένα και προσβάσιμα από όλους τους αρμόδιους φορείς (δημόσιους, πανεπιστημιακός, ερευνητικούς), με χρήση των τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας με βάση τη διαθεσιμότητα δεδομένων παρατήρησης Γης, καθώς θα φέρει σε επαφή τους γεωργούς, από μικροκαλλιεργητές μέχρι τα μεγάλα συνεταιριστικά σχήματα, τους γεωπόνους συμβούλους, τις εταιρίες του χώρου, τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, όπως και τους ερευνητικούς φορείς, και θα αποτελέσει την ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη δημιουργία καινοτόμων συμπράξεων αλυσίδας αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα.


Μια τέτοια κεντρική υποδομή θα μπορεί να συνδυαστεί με τις σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και η παρακολούθηση της Γης από δορυφόρους (Earth Observation). Τα δεδομένα που θα συλλέγονται και αναλύονται θα μπορούν να προσδώσουν νέα γνώση για καλύτερη και εγκυρότερη διαχείριση των καλλιεργειών και να συνδυαστούν και με άλλες υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας.

Τα δεδομένα που είναι χρήσιμα για τη διαχείριση των καλλιεργειών έχουν σχέση με την ποιότητα εδάφους - νερού, την ευρωστία και τις ανάγκες του φυτού, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες του μικροκλίματος, καθώς και τη διαχείριση της αγροτικής εκμετάλλευσης και γενικότερα για την προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, βιοποικιλότητα), από τους οποίους εξαρτώνται τόσο η γεωργική παραγωγή και η ασφάλεια τροφίμων όσο και η προσαρμογή της στην κλιματική αλλαγή.

Με βάση τα δεδομένα που θα συλλέγονται και την ανάπτυξη των κατάλληλων μοντέλων για τις αντίστοιχες προγνώσεις, θα μπορούν να παρέχονται, επιπλέον της παρακολούθησης της κατάστασης των φυσικών πόρων και του υπολογισμού των αντίστοιχων δεικτών αειφορίας των Ηνωμένων Εθνών (SGG's) με έμφαση τους εθνικούς δείκτες ασφάλειας τροφίμων, οι παρακάτω υπηρεσίες από το οικοσύστημα της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικό τομέα:

* Ψηφιακή διαχείριση και παρακολούθηση των καλλιεργειών με πληροφορίες σε επίπεδο αγροτεμαχίου με αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων.

* Παρακολούθηση εχθρών των καλλιεργειών (ασθένειες και έντομα), με τη χρήση ειδικών μοντέλων προγνώσεων και ειδικών εντομοπαγίδων, όπως επίσης και ενημέρωση της κατάστασης του εδάφους σε ευρεία κλίμακα, από παρουσίαση αποτελεσμάτων εδαφοληψιών σε μεγάλη κλίμακα.

* Προσδιορισμός αρδευτικών αναγκών βάσει κρίσιμων τιμών εδαφικής υγρασίας που σηματοδοτούν την αναγκαιότητα άρδευσης

* Προσδιορισμός ορθής λίπανσης καλλιέργειας (ποσότητα, τύπος και είδος λιπασμάτων και χρόνος εφαρμογής) βάσει εδαφολογικών αναλύσεων.

* Μετεωρολογικές προγνώσεις και άμεση έκδοση προειδοποιήσεων στην ελληνική ύπαιθρο.

Το έργο αυτό αναμένεται να προκηρυχθεί εντός των επόμενων ημερών από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την αειφορία της ελληνικής γεωργίας και οικονομίας, ενώ είναι απόλυτα συμβατό με τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ για υποδομές τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας.

Η ενθάρρυνση της αξιοποίησης των ανοιχτών δεδομένων στη γεωργία θα έχουν αποτέλεσμα την παραγωγή ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων, την τόνωση της οικονομίας, τη δημιουργία καινοτομίας μέσα από εφαρμογές γεωργίας ακριβείας και την πρόοδο της έρευνας.

* Ο Στέλιος Ράλλης είναι γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια