Ακολουθήστε την «ΑΥΓΗ»
Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Στην τελική ευθεία η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

Η κατασκευή του έργου με την πόντιση των υποβρύχιων καλωδίων θα κοστίσει 1 δις. ευρώ

Εντός Μαρτίου η προκήρυξη του έργου - Στη ΡΑΕ η πρόσκληση για συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών στη θυγατρική του ΑΔΜΗΕ που "τρέχει" το έργο

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έναρξη της “μεγάλης” ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, καθώς η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, “Αριάδνη Interconnection”, που έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου, απέστειλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για είσοδο στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο, ενώ εντός του μήνα αναμένεται και η προκήρυξη του έργου.

Η άμεση ελάφρυνση των καταναλωτών χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις είναι πρωταρχικό μέλημα της “Αριάδνης”, η οποία κινείται σταθερά εντός του χρονοδιαγράμματος, που προβλέπει η ηλεκτρική διασύνδεση εντός του τέταρτου τριμήνου 2022. Το ετήσιο όφελος από τη μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) εκτιμάται στα 326 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος λειτουργίας της διασύνδεσης (2023) και θα βαίνει αυξανόμενο, φτάνοντας τα 570 εκατ. το 2043. Το έργο, προϋπολογισμού 1 δις., θα υλοποιηθεί από ίδια και δανειακά κεφάλαια.

Οι επενδυτές

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που υπεβλήθη προς έγκριση στην ΡΑΕ, αφορά στην είσοδο ενός ή περισσότερων στρατηγικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "Αριάδνη", με την απόκτηση ποσοστού έως 39%.

Η επιλογή των επενδυτών μειοψηφίας θα γίνει σε δυο φάσεις: της προεπιλογής (στη βάση κριτηρίων χρηματοοικονομικής επιλεξιμότητας και προσωπικής κατάστασης) και της υποβολής κατάθεσης προσφορών. Οι επενδυτές που θα περάσουν την προεπιλογή θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Virtual Data Room της “Αριάδνης”, όπου θα είναι διαθέσιμα τα τεχνικά, χρηματοοικονομικά και νομικά στοιχεία του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών, του business plan, του προτεινόμενου Συμφωνητικού Μετόχων (SHA) και Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας (SPA), αλλά και του Concession Agreement.

Προτεραιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής έχουν οι πιστοποιημένοι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς από χώρες της Ε.Ε. Οι επενδυτές που θα περιληφθούν στη short list θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές, που θα περιλαμβάνουν το επιθυμητό ποσοστό απόδοσης της επένδυσής τους (Investment Rate of Return - IRR), το οποίο θα καθορίσει και το χρονικό διάστημα αυτής. Ο μειοδότης θα επιλεγεί με βάση το μικρότερο IRR.

Παράλληλα με την υποβολή της πρόσκλησης, η “Αριάδνη” απέστειλε στη ΡΑΕ και επικαιροποιημένα στοιχεία για το έργο της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, ώστε να υπολογιστεί το Επιτρεπόμενο Έσοδο και η μεσοσταθμική απόδοση κεφαλαίου (WACC).

Με τον εν λόγω διαγωνισμό και την προκήρυξη του έργου, εντός του Μαρτίου, ξεκινά η διασύνδεση Κρήτης - Αττικής, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής στην Ελλάδα, στην παρούσα φάση.

Α.Ζ.

 

 

Δείτε όλα τα σχόλια