Ο επιλεγμένος κατάλογος δεν υπάρχει πλέον.

Το μεταφορικό ισοδύναμο γίνεται πραγματικότητα

* Ευ. Τσακαλώτος: Σε τριάντα νησιά η πιλοτική εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου. Πρόθεση της κυβέρνησης, να ενταχθούν όλα τα νησιά

Στ. Ραπτόπουλος (σύμβ. υπ. Περιβάλλοντος): Η Ελληνικός Χρυσός να αποδείξει ότι τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις

Το υπ. Εργασίας θα καλέσει την εταιρεία να συμπληρώσει τεχνικές μελέτες που λείπουν, να δώσει χρονοδιάγραμμα των υπολειπόμενων συμβατικών υποχρεώσεων και να διασφαλίσει την πλήρη προστασία του περιβάλλοντος

Πολιτική ίσων αποστάσεων μεταξύ Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός

Πάλι από την αρχή. Το Διαιτητικό Δικαστήριο απεφάνθη με δύο "ναι" υπέρ του Δημοσίου και ένα "όχι" υπέρ της Ελληνικός Χρυσός * Καμιά συμβατική παραβίαση μέχρι τώρα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Υποχρέωση της εταιρείας είναι να κατασκευαστεί η μονάδα μεταλλουργίας για παραγωγή καθαρών μετάλλων

"Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα"... στο ελληνικό Κτηματολόγιο

Έχει κτηματογραφηθεί μέχρι τώρα σχεδόν το ένα τρίτο των δικαιωμάτων - Ανατέθηκαν οι μελέτες για την κτηματογράφηση του υπολοίπου (43%) των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων

Μερική κύρωση δασικών χαρτών στο ένα τρίτο της έκτασης της χώρας

Θα ακολουθήσει, όπως αναμένεται, η ολική κύρωσή τους, η οποία τοποθετείται μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου του 2018, αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των 134.000 περίπου αντιρρήσεων

Βρυξέλλες: Στενό πρέσινγκ με πρόστιμα

Σχεδόν διπλάσιες σε σύγκριση το 2015 ήταν φέτος οι περιπτώσεις μη ενσωμάτωσης των κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο των κρατών - μελών, αφού, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, έφτασαν τις 847 υποθέσεις, έναντι 543 την προηγούμενη χρονιά


Ραδιόφωνο